Patent Results

1 Results for: US_2009_0004092_A1

Nanodiamond And A Method For The Production Thereof

  • Published: Jan 1, 2009
  • Family: 9
  • Cited: 21
  • Info: Full text
  • Owner: Dolmatov Valery Yurievich, Federalnoe Gosudarstvennoe Uchrezhdenie 'federalnoe Agentstovo Po Pravovoi Zaschite Rezultatov Intellektualnoi Deyatelnosti Voennogo Spetsialnogo I Dvoinogo Naznacheniya' Pri Ministerstve Yustitsii Rossiyskoi Federatsii (federal State Inst, Zakritoe Aktzionernoe Obschestvo ' Almazny Tsentr' (joint-stock Company "diamond Centre")

Add Note

Sorry, you can't add a note to multiple items. You can add a note to your search as a saved query. Did you want to save this search and add a note to it?

Cancel Save Query

Sign in to the Lens