Results for US_2008_0317659_A1

Doc Type: Patent Application

Diamond-carbon Material And A Method For The Production Thereof

  • Published: Dec 25, 2008
  • Family: 8
  • Cited: 4
  • Info: Full text
  • Owner: Dolmatov Valery Yurievich, Federalnoe Gosudarstvennoe Uchrezhdenie 'federalnoe Agentstvo Po Pravovoi Zaschite Rezultatov Intellektualnoi Deyatelnosti Voennogo Spetsialnogo I Dvoinogo Naznacheniya' Pri Ministerstve Yustitsii Rossiyskoi Federatsii (federal State Insti, Zakritoe Aktzionernoe Obschestvo 'almazny Tsentr' (joint-stock Company "diamond Centre")

Sign in to the Lens