A Modular System For Gene And Protein Delivery Based On Aav

 • Published: Sep 6, 2019
 • Earliest Priority: Feb 28 2018
 • Family: 2
 • Cited Works: 15
 • Cited by: 0
 • Cites: 3
 • Sequences: 14
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 7 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 1862973128
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,264bp
 • FASTA Sequence
>WO_2019_169144_A1_7
ATGGCTGCCG ATGGTTATCT TCCAGATTGG CTCGAGGACA CTCTCTCTGA
AGGAATAAGA CAGTGGTGGA AGCTCAAACC TGGCCCACCA CCACCAAAGC
CCGCAGAGCG GCATAAGGAC GACAGCAGGG GTCTTGTGCT TCCTGGGTAC
AAGTACCTCG GACCCTTCAA CGGACTCGAC AAGGGAGAGC CGGTCAACGA
GGCAGACGCC GCGGCCCTCG AGCACGACAA AGCCTACGAC CGGCAGCTCG
ACAGCGGAGA CAACCCGTAC CTCAAGTACA ACCACGCCGA CGCGGAGTTT
CAGGAGCGCC TTAAAGAAGA TACGTCTTTT GGGGGCAACC TCGGACGAGC
AGTCTTCCAG GCGAAAAAGA GGGTTCTTGA ACCTCTGGGC CTGGTTGAGG
AACCTGTTAA GACGGCTCCG GGAAAAAAGA GGCCGGTAGA GCACTCTCCT
GTGGAGCCAG ACTCCTCCTC GGGAACCGGA AAGGCGGGCC AGCAGCCTGC
AAGAAAAAGA TTGAATTTTG GTCAGACTGG AGACGCAGAC TCAGTACCTG
ACCCCCAGCC TCTCGGACAG CCACCAGCAG CCCCCTCTGG TCTGGGAACT
AATACGATGG CTACAGGCAG TGGCGCACCA ATGGCAGACA ATAACGAGGG
CGCCGACGGA GTGGGTAATT CCTCGGGAAA TTGGCATTGC GATTCCACAT
GGATGGGCGA CAGAGTCATC ACCACCAGCA CCCGAACCTG GGCCCTGCCC
ACCTACAACA ACCACCTCTA CAAACAAATT TCCAGCCAAT CAGGAGCCTC
GAACGACAAT CACTACTTTG GCTACAGCAC CCCTTGGGGG TATTTTGACT
TCAACAGATT CCACTGCCAC TTTTCACCAC GTGACTGGCA AAGACTCATC
AACAACAACT GGGGATTCCG ACCCAAGAGA CTCAACTTCA AGCTCTTTAA
CATTCAAGTC AAAGAGGTCA CGCAGAATGA CGGTACGACG ACGATTGCCA
ATAACCTTAC CAGCACGGTT CAGGTGTTTA CTGACTCGGA GTACCAGCTC
CCGTACGTCC TCGGCTCGGC GCATCAAGGA TGCCTCCCGC CGTTCCCAGC
AGACGTCTTC ATGGTGCCAC AGTATGGATA CCTCACCCTG AACAACGGGA
GTCAGGCAGT AGGACGCTCT TCATTTTACT GCCTGGAGTA CTTTCCTTCT
CAGATGCTGC GTACCGGAAA CAACTTTACC TTCAGCTACA CTTTTGAGGA
CGTTCCTTTC CACAGCAGCT ACGCTCACAG CCAGAGTCTG GACCGTCTCA
TGAATCCTCT CATCGACCAG TACCTGTATT ACTTGAGCAG AACAAACACT
CCAAGTGGAA CCACCACGCA GTCAAGGCTT CAGTTTTCTC AGGCCGGAGC
GAGTGACATT CGGGACCAGT CTAGGAACTG GCTTCCTGGA CCCTGTTACC
GCCAGCAGCG AGTATCAAAG ACATCTGCGG ATAACAACAA CAGTGAATAC
TCGTGGACTG GAGCTACCAA GTACCACCTC AATGGCAGAG ACTCTCTGGT
GAATCCGGGC CCGGCCATGG CAAGCCACAA GGACGATGAA GAAAAGTTTT
TTCCTCAGAG CGGGGTTCTC ATCTTTGGGA AGCAAGGCTC AGAGAAAACA
AATGTGGACA TTGAAAAGGT CATGATTACA GACGAAGAGG AAATCAGGAC
AACCAATCCC GTGGCTACGG AGCAGTATGG TTCTGTATCT ACCAACCTCC
AGAGAGGCAA CACCGGTGTG CCTACTATCG TGATGGTGGA CGCCTACAAG
CGTTACAAGG GCTTAAGTAG ACAAGCAGCT ACCGCAGATG TCAACACACA
AGGCGTTCTT CCAGGCATGG TCTGGCAGGA CAGAGATGTG TACCTTCAGG
GGCCCATCTG GGCAAAGATT CCACACACGG ACGGACATTT TCACCCCTCT
CCCCTCATGG GTGGATTCGG ACTTAAACAC CCTCCTCCAC AGATTCTCAT
CAAGAACACC CCGGTACCTG CGAATCCTTC GACCACCTTC AGTGCGGCAA
AGTTTGCTTC CTTCATCACA CAGTACTCCA CGGGACAGGT CAGCGTGGAG
ATCGAGTGGG AGCTGCAGAA GGAAAACAGC AAACGCTGGA ATCCCGAAAT
TCAGTACACT TCCAACTACA ACAAGTCTGT TAATGTGGAC TTTACTGTGG
ACACTAATGG CGTGTATTCA GAGCCTCGCC CCATTGGCAC CAGATACCTG
ACTCGTAATC TGTA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2019/169144 A1


Feedback