A Modular System For Gene And Protein Delivery Based On Aav

 • Published: Sep 6, 2019
 • Earliest Priority: Feb 28 2018
 • Family: 2
 • Cited Works: 15
 • Cited by: 0
 • Cites: 3
 • Sequences: 14
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 4 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 1862973125
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,261bp
 • FASTA Sequence
>WO_2019_169144_A1_4
ATGGCTGCCG ATGGTTATCT TCCAGATTGG CTCGAGGACA CTCTCTCTGA
AGGAATAAGA CAGTGGTGGA AGCTCAAACC TGGCCCACCA CCACCAAAGC
CCGCAGAGCG GCATAAGGAC GACAGCAGGG GTCTTGTGCT TCCTGGGTAC
AAGTACCTCG GACCCTTCAA CGGACTCGAC AAGGGAGAGC CGGTCAACGA
GGCAGACGCC GCGGCCCTCG AGCACGACAA AGCCTACGAC CGGCAGCTCG
ACAGCGGAGA CAACCCGTAC CTCAAGTACA ACCACGCCGA CGCGGAGTTT
CAGGAGCGCC TTAAAGAAGA TACGTCTTTT GGGGGCAACC TCGGACGAGC
AGTCTTCCAG GCGAAAAAGA GGGTTCTTGA ACCTCTGGGC CTGGTTGAGG
AACCTGTTAA GACGGCTCCG GGAAAAAAGA GGCCGGTAGA GCACTCTCCT
GTGGAGCCAG ACTCCTCCTC GGGAACCGGA AAGGCGGGCC AGCAGCCTGC
AAGAAAAAGA TTGAATTTTG GTCAGACTGG AGACGCAGAC TCAGTACCTG
ACCCCCAGCC TCTCGGACAG CCACCAGCAG CCCCCTCTGG TCTGGGAACT
AATACGATGG CTACAGGCAG TGGCGCACCA ATGGCAGACA ATAACGAGGG
CGCCGACGGA GTGGGTAATT CCTCGGGAAA TTGGCATTGC GATTCCACAT
GGATGGGCGA CAGAGTCATC ACCACCAGCA CCCGAACCTG GGCCCTGCCC
ACCTACAACA ACCACCTCTA CAAACAAATT TCCAGCCAAT CAGGAGCCTC
GAACGACAAT CACTACTTTG GCTACAGCAC CCCTTGGGGG TATTTTGACT
TCAACAGATT CCACTGCCAC TTTTCACCAC GTGACTGGCA AAGACTCATC
AACAACAACT GGGGATTCCG ACCCAAGAGA CTCAACTTCA AGCTCTTTAA
CATTCAAGTC AAAGAGGTCA CGCAGAATGA CGGTACGACG ACGATTGCCA
ATAACCTTAC CAGCACGGTT CAGGTGTTTA CTGACTCGGA GTACCAGCTC
CCGTACGTCC TCGGCTCGGC GCATCAAGGA TGCCTCCCGC CGTTCCCAGC
AGACGTCTTC ATGGTGCCAC AGTATGGATA CCTCACCCTG AACAACGGGA
GTCAGGCAGT AGGACGCTCT TCATTTTACT GCCTGGAGTA CTTTCCTTCT
CAGATGCTGC GTACCGGAAA CAACTTTACC TTCAGCTACA CTTTTGAGGA
CGTTCCTTTC CACAGCAGCT ACGCTCACAG CCAGAGTCTG GACCGTCTCA
TGAATCCTCT CATCGACCAG TACCTGTATT ACTTGAGCAG AACAAACACT
CCAAGTGGAA CCGGTGCCCA CATCGTGATG GTGGACGCCT ACAAGCCGAC
GAAGGGCTTA AGTACCACCA CGCAGTCAAG GCTTCAGTTT TCTCAGGCCG
GAGCGAGTGA CATTCGGGAC CAGTCTAGGA ACTGGCTTCC TGGACCCTGT
TACCGCCAGC AGCGAGTATC AAAGACATCT GCGGATAACA ACAACAGTGA
ATACTCGTGG ACTGGAGCTA CCAAGTACCA CCTCAATGGC AGAGACTCTC
TGGTGAATCC GGGCCCGGCC ATGGCAAGCC ACAAGGACGA TGAAGAAAAG
TTTTTTCCTC AGAGCGGGGT TCTCATCTTT GGGAAGCAAG GCTCAGAGAA
AACAAATGTG GACATTGAAA AGGTCATGAT TACAGACGAA GAGGAAATCA
GGACAACCAA TCCCGTGGCT ACGGAGCAGT ATGGTTCTGT ATCTACCAAC
CTCCAGAGAG GCAACAGACA AGCAGCTACC GCAGATGTCA ACACACAAGG
CGTTCTTCCA GGCATGGTCT GGCAGGACAG AGATGTGTAC CTTCAGGGGC
CCATCTGGGC AAAGATTCCA CACACGGACG GACATTTTCA CCCCTCTCCC
CTCATGGGTG GATTCGGACT TAAACACCCT CCTCCACAGA TTCTCATCAA
GAACACCCCG GTACCTGCGA ATCCTTCGAC CACCTTCAGT GCGGCAAAGT
TTGCTTCCTT CATCACACAG TACTCCACGG GACAGGTCAG CGTGGAGATC
GAGTGGGAGC TGCAGAAGGA AAACAGCAAA CGCTGGAATC CCGAAATTCA
GTACACTTCC AACTACAACA AGTCTGTTAA TGTGGACTTT ACTGTGGACA
CTAATGGCGT GTATTCAGAG CCTCGCCCCA TTGGCACCAG ATACCTGACT
CGTAATCTGT A      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2019/169144 A1


Feedback