A Modular System For Gene And Protein Delivery Based On Aav

 • Published: Sep 6, 2019
 • Earliest Priority: Feb 28 2018
 • Family: 2
 • Cited Works: 15
 • Cited by: 0
 • Cites: 3
 • Sequences: 14
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 3 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 1862973124
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,246bp
 • FASTA Sequence
>WO_2019_169144_A1_3
ATGGCTGCCG ATGGTTATCT TCCAGATTGG CTCGAGGACA CTCTCTCTGA
AGGAATAAGA CAGTGGTGGA AGCTCAAACC TGGCCCACCA CCACCAAAGC
CCGCAGAGCG GCATAAGGAC GACAGCAGGG GTCTTGTGCT TCCTGGGTAC
AAGTACCTCG GACCCTTCAA CGGACTCGAC AAGGGAGAGC CGGTCAACGA
GGCAGACGCC GCGGCCCTCG AGCACGACAA AGCCTACGAC CGGCAGCTCG
ACAGCGGAGA CAACCCGTAC CTCAAGTACA ACCACGCCGA CGCGGAGTTT
CAGGAGCGCC TTAAAGAAGA TACGTCTTTT GGGGGCAACC TCGGACGAGC
AGTCTTCCAG GCGAAAAAGA GGGTTCTTGA ACCTCTGGGC CTGGTTGAGG
AACCTGTTAA GACGGCTCCG GGAAAAAAGA GGCCGGTAGA GCACTCTCCT
GTGGAGCCAG ACTCCTCCTC GGGAACCGGA AAGGCGGGCC AGCAGCCTGC
AAGAAAAAGA TTGAATTTTG GTCAGACTGG AGACGCAGAC TCAGTACCTG
ACCCCCAGCC TCTCGGACAG CCACCAGCAG CCCCCTCTGG TCTGGGAACT
AATACGATGG CTACAGGCAG TGGCGCACCA ATGGCAGACA ATAACGAGGG
CGCCGACGGA GTGGGTAATT CCTCGGGAAA TTGGCATTGC GATTCCACAT
GGATGGGCGA CAGAGTCATC ACCACCAGCA CCCGAACCTG GGCCCTGCCC
ACCTACAACA ACCACCTCTA CAAACAAATT TCCAGCCAAT CAGGAGCCTC
GAACGACAAT CACTACTTTG GCTACAGCAC CCCTTGGGGG TATTTTGACT
TCAACAGATT CCACTGCCAC TTTTCACCAC GTGACTGGCA AAGACTCATC
AACAACAACT GGGGATTCCG ACCCAAGAGA CTCAACTTCA AGCTCTTTAA
CATTCAAGTC AAAGAGGTCA CGCAGAATGA CGGTACGACG ACGATTGCCA
ATAACCTTAC CAGCACGGTT CAGGTGTTTA CTGACTCGGA GTACCAGCTC
CCGTACGTCC TCGGCTCGGC GCATCAAGGA TGCCTCCCGC CGTTCCCAGC
AGACGTCTTC ATGGTGCCAC AGTATGGATA CCTCACCCTG AACAACGGGA
GTCAGGCAGT AGGACGCTCT TCATTTTACT GCCTGGAGTA CTTTCCTTCT
CAGATGCTGC GTACCGGAAA CAACTTTACC TTCAGCTACA CTTTTGAGGA
CGTTCCTTTC CACAGCAGCT ACGCTCACAG CCAGAGTCTG GACCGTCTCA
TGAATCCTCT CATCGACCAG TACCTGTATT ACTTGAGCAG AACAAACACT
CCAAGTGGAG CCCACATCGT GATGGTGGAC GCCTACAAGC CGACGAAGAC
CACCACGCAG TCAAGGCTTC AGTTTTCTCA GGCCGGAGCG AGTGACATTC
GGGACCAGTC TAGGAACTGG CTTCCTGGAC CCTGTTACCG CCAGCAGCGA
GTATCAAAGA CATCTGCGGA TAACAACAAC AGTGAATACT CGTGGACTGG
AGCTACCAAG TACCACCTCA ATGGCAGAGA CTCTCTGGTG AATCCGGGCC
CGGCCATGGC AAGCCACAAG GACGATGAAG AAAAGTTTTT TCCTCAGAGC
GGGGTTCTCA TCTTTGGGAA GCAAGGCTCA GAGAAAACAA ATGTGGACAT
TGAAAAGGTC ATGATTACAG ACGAAGAGGA AATCAGGACA ACCAATCCCG
TGGCTACGGA GCAGTATGGT TCTGTATCTA CCAACCTCCA GAGAGGCAAC
AGACAAGCAG CTACCGCAGA TGTCAACACA CAAGGCGTTC TTCCAGGCAT
GGTCTGGCAG GACAGAGATG TGTACCTTCA GGGGCCCATC TGGGCAAAGA
TTCCACACAC GGACGGACAT TTTCACCCCT CTCCCCTCAT GGGTGGATTC
GGACTTAAAC ACCCTCCTCC ACAGATTCTC ATCAAGAACA CCCCGGTACC
TGCGAATCCT TCGACCACCT TCAGTGCGGC AAAGTTTGCT TCCTTCATCA
CACAGTACTC CACGGGACAG GTCAGCGTGG AGATCGAGTG GGAGCTGCAG
AAGGAAAACA GCAAACGCTG GAATCCCGAA ATTCAGTACA CTTCCAACTA
CAACAAGTCT GTTAATGTGG ACTTTACTGT GGACACTAAT GGCGTGTATT
CAGAGCCTCG CCCCATTGGC ACCAGATACC TGACTCGTAA TCTGTA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2019/169144 A1


Feedback