A Modular System For Gene And Protein Delivery Based On Aav

 • Published: Sep 6, 2019
 • Earliest Priority: Feb 28 2018
 • Family: 2
 • Cited Works: 15
 • Cited by: 0
 • Cites: 3
 • Sequences: 14
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 10 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 1862973131
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 5,784bp
 • FASTA Sequence
>WO_2019_169144_A1_10
CATCACCATC ACCATCACGA GAACCTCTAT TTCCAGGGAT CTTCTATGAA
AATCGAAGAA GGTAAACTGG TAATCTGGAT TAACGGCGAT AAAGGCTATA
ACGGTCTCGC TGAAGTCGGT AAGAAATTCG AGAAAGATAC CGGAATTAAA
GTCACCGTTG AGCATCCGGA TAAACTGGAA GAGAAATTCC CACAGGTTGC
GGCAACTGGC GATGGCCCTG ACATTATCTT CTGGGCACAC GACCGCTTTG
GTGGCTACGC TCAATCTGGC CTGTTGGCTG AAATCACCCC GGACAAAGCG
TTCCAGGACA AGCTGTATCC GTTTACCTGG GATGCCGTAC GTTACAACGG
CAAGCTGATT GCTTACCCGA TCGCTGTTGA AGCGTTATCG CTGATTTATA
ACAAAGATCT GCTGCCGAAC CCGCCAAAAA CCTGGGAAGA GATCCCGGCG
CTGGATAAAG AACTGAAAGC GAAAGGTAAG AGCGCGCTGA TGTTCAACCT
GCAAGAACCG TACTTCACCT GGCCGCTGAT TGCTGCTGAC GGGGGTTATG
CGTTCAAGTA TGAAAACGGC AAGTACGACA TTAAAGACGT GGGCGTGGAT
AACGCTGGCG CGAAAGCGGG TCTGACCTTC CTGGTTGACC TGATTAAAAA
CAAACACATG AATGCAGACA CCGATTACTC CATCGCAGAA GCTGCCTTTA
ATAAAGGCGA AACAGCGATG ACCATCAACG GCCCGTGGGC ATGGTCCAAC
ATCGACACCA GCAAAGTGAA TTATGGTGTA ACGGTACTGC CGACCTTCAA
GGGTCAACCA TCCAAACCGT TCGTTGGCGT GCTGAGCGCA GGTATTAACG
CCGCCAGTCC GAACAAAGAG CTGGCAAAAG AGTTCCTCGA AAACTATCTG
CTGACTGATG AAGGTCTGGA AGCGGTTAAT AAAGACAAAC CGCTGGGTGC
CGTAGCGCTG AAGTCTTACG AGGAAGAGTT GGCGAAAGAT CCACGTATTG
CCGCCACTAT GGAAAACGCC CAGAAAGGTG AAATCATGCC GAACATCCCG
CAGATGTCCG CTTTCTGGTA TGCCGTGCGT ACTGCGGTGA TCAACGCCGC
CAGCGGTCGT CAGACTGTCG ATGAAGCCCT GAAAGACGCG CAGACTAATT
CGAGCTCGAA CAACAACAAC AATAACAATA ACAACAACCT CGGGATCGAG
GAAAACCTGT ACTTCCAATC CAATGCCACC ATGGATAAGA AATACTCAAT
AGGCTTAGAT ATCGGCACAA ATAGCGTCGG ATGGGCGGTG ATCACTGATG
AATATAAGGT TCCGTCTAAA AAGTTCAAGG TTCTGGGAAA TACAGACCGC
CACAGTATCA AAAAAAATCT TATAGGGGCT CTTTTATTTG ACAGTGGAGA
GACAGCGGAA GCGACTCGTC TCAAACGGAC AGCTCGTAGA AGGTATACAC
GTCGGAAGAA TCGTATTTGT TATCTACAGG AGATTTTTTC AAATGAGATG
GCGAAAGTAG ATGATAGTTT CTTTCATCGA CTTGAAGAGT CTTTTTTGGT
GGAAGAAGAC AAGAAGCATG AACGTCATCC TATTTTTGGA AATATAGTAG
ATGAAGTTGC TTATCATGAG AAATATCCAA CTATCTATCA TCTGCGAAAA
AAATTGGTAG ATTCTACTGA TAAAGCGGAT TTGCGCTTAA TCTATTTGGC
CTTAGCGCAT ATGATTAAGT TTCGTGGTCA TTTTTTGATT GAGGGAGATT
TAAATCCTGA TAATAGTGAT GTGGACAAAC TATTTATCCA GTTGGTACAA
ACCTACAATC AATTATTTGA AGAAAACCCT ATTAACGCAA GTGGAGTAGA
TGCTAAAGCG ATTCTTTCTG CACGATTGAG TAAATCAAGA CGATTAGAAA
ATCTCATTGC TCAGCTCCCC GGTGAGAAGA AAAATGGCTT ATTTGGGAAT
CTCATTGCTT TGTCATTGGG TTTGACCCCT AATTTTAAAT CAAATTTTGA
TTTGGCAGAA GATGCTAAAT TACAGCTTTC AAAAGATACT TACGATGATG
ATTTAGATAA TTTATTGGCG CAAATTGGAG ATCAATATGC TGATTTGTTT
TTGGCAGCTA AGAATTTATC AGATGCTATT TTACTTTCAG ATATCCTAAG
AGTAAATACT GAAATAACTA AGGCTCCCCT ATCAGCTTCA ATGATTAAAC
GCTACGATGA ACATCATCAA GACTTGACTC TTTTAAAAGC TTTAGTTCGA
CAACAACTTC CAGAAAAGTA TAAAGAAATC TTTTTTGATC AATCAAAAAA
CGGATATGCA GGTTATATTG ATGGGGGAGC TAGCCAAGAA GAATTTTATA
AATTTATCAA ACCAATTTTA GAAAAAATGG ATGGTACTGA GGAATTATTG
GTGAAACTAA ATCGTGAAGA TTTGCTGCGC AAGCAACGGA CCTTTGACAA
CGGCTCTATT CCCCATCAAA TTCACTTGGG TGAGCTGCAT GCTATTTTGA
GAAGACAAGA AGACTTTTAT CCATTTTTAA AAGACAATCG TGAGAAGATT
GAAAAAATCT TGACTTTTCG AATTCCTTAT TATGTTGGTC CATTGGCGCG
TGGCAATAGT CGTTTTGCAT GGATGACTCG GAAGTCTGAA GAAACAATTA
CCCCATGGAA TTTTGAAGAA GTTGTCGATA AAGGTGCTTC AGCTCAATCA
TTTATTGAAC GCATGACAAA CTTTGATAAA AATCTTCCAA ATGAAAAAGT
ACTACCAAAA CATAGTTTGC TTTATGAGTA TTTTACGGTT TATAACGAAT
TGACAAAGGT CAAATATGTT ACTGAAGGAA TGCGAAAACC AGCATTTCTT
TCAGGTGAAC AGAAGAAAGC CATTGTTGAT TTACTCTTCA AAACAAATCG
AAAAGTAACC GTTAAGCAAT TAAAAGAAGA TTATTTCAAA AAAATAGAAT
GTTTTGATAG TGTTGAAATT TCAGGAGTTG AAGATAGATT TAATGCTTCA
TTAGGTACCT ACCATGATTT GCTAAAAATT ATTAAAGATA AAGATTTTTT
GGATAATGAA GAAAATGAAG ATATCTTAGA GGATATTGTT TTAACATTGA
CCTTATTTGA AGATAGGGAG ATGATTGAGG AAAGACTTAA AACATATGCT
CACCTCTTTG ATGATAAGGT GATGAAACAG CTTAAACGTC GCCGTTATAC
TGGTTGGGGA CGTTTGTCTC GAAAATTGAT TAATGGTATT AGGGATAAGC
AATCTGGCAA AACAATATTA GATTTTTTGA AATCAGATGG TTTTGCCAAT
CGCAATTTTA TGCAGCTGAT CCATGATGAT AGTTTGACAT TTAAAGAAGA
CATTCAAAAA GCACAAGTGT CTGGACAAGG CGATAGTTTA CATGAACATA
TTGCAAATTT AGCTGGTAGC CCTGCTATTA AAAAAGGTAT TTTACAGACT
GTAAAAGTTG TTGATGAATT GGTCAAAGTA ATGGGGCGGC ATAAGCCAGA
AAATATCGTT ATTGAAATGG CACGTGAAAA TCAGACAACT CAAAAGGGCC
AGAAAAATTC GCGAGAGCGT ATGAAACGAA TCGAAGAAGG TATCAAAGAA
TTAGGAAGTC AGATTCTTAA AGAGCATCCT GTTGAAAATA CTCAATTGCA
AAATGAAAAG CTCTATCTCT ATTATCTCCA AAATGGAAGA GACATGTATG
TGGACCAAGA ATTAGATATT AATCGTTTAA GTGATTATGA TGTCGATCAC
ATTGTTCCAC AAAGTTTCCT TAAAGACGAT TCAATAGACA ATAAGGTCTT
AACGCGTTCT GATAAAAATC GTGGTAAATC GGATAACGTT CCAAGTGAAG
AAGTAGTCAA AAAGATGAAA AACTATTGGA GACAACTTCT AAACGCCAAG
TTAATCACTC AACGTAAGTT TGATAATTTA ACGAAAGCTG AACGTGGAGG
TTTGAGTGAA CTTGATAAAG CTGGTTTTAT CAAACGCCAA TTGGTTGAAA
CTCGCCAAAT CACTAAGCAT GTGGCACAAA TTTTGGATAG TCGCATGAAT
ACTAAATACG ATGAAAATGA TAAACTTATT CGAGAGGTTA AAGTGATTAC
CTTAAAATCT AAATTAGTTT CTGACTTCCG AAAAGATTTC CAATTCTATA
AAGTACGTGA GATTAACAAT TACCATCATG CCCATGATGC GTATCTAAAT
GCCGTCGTTG GAACTGCTTT GATTAAGAAA TATCCAAAAC TTGAATCGGA
GTTTGTCTAT GGTGATTATA AAGTTTATGA TGTTCGTAAA ATGATTGCTA
AGTCTGAGCA AGAAATAGGC AAAGCAACCG CAAAATATTT CTTTTACTCT
AATATCATGA ACTTCTTCAA AACAGAAATT ACACTTGCAA ATGGAGAGAT
TCGCAAACGC CCTCTAATCG AAACTAATGG GGAAACTGGA GAAATTGTCT
GGGATAAAGG GCGAGATTTT GCCACAGTGC GCAAAGTATT GTCCATGCCC
CAAGTCAATA TTGTCAAGAA AACAGAAGTA CAGACAGGCG GATTCTCCAA
GGAGTCAATT TTACCAAAAA GAAATTCGGA CAAGCTTATT GCTCGTAAAA
AAGACTGGGA TCCAAAAAAA TATGGTGGTT TTGATAGTCC AACGGTAGCT
TATTCAGTCC TAGTGGTTGC TAAGGTGGAA AAAGGGAAAT CGAAGAAGTT
AAAATCCGTT AAAGAGTTAC TAGGGATCAC AATTATGGAA AGAAGTTCCT
TTGAAAAAAA TCCGATTGAC TTTTTAGAAG CTAAAGGATA TAAGGAAGTT
AAAAAAGACT TAATCATTAA ACTACCTAAA TATAGTCTTT TTGAGTTAGA
AAACGGTCGT AAACGGATGC TGGCTAGTGC CGGAGAATTA CAAAAAGGAA
ATGAGCTGGC TCTGCCAAGC AAATATGTGA ATTTTTTATA TTTAGCTAGT
CATTATGAAA AGTTGAAGGG TAGTCCAGAA GATAACGAAC AAAAACAATT
GTTTGTGGAG CAGCATAAGC ATTATTTAGA TGAGATTATT GAGCAAATCA
GTGAATTTTC TAAGCGTGTT ATTTTAGCAG ATGCCAATTT AGATAAAGTT
CTTAGTGCAT ATAACAAACA TAGAGACAAA CCAATACGTG AACAAGCAGA
AAATATTATT CATTTATTTA CGTTGACGAA TCTTGGAGCT CCCGCTGCTT
TTAAATATTT TGATACAACA ATTGATCGTA AACGATATAC GTCTACAAAA
GAAGTTTTAG ATGCCACTCT TATCCATCAA TCCATCACTG GTCTTTATGA
AACACGCATT GATTTGAGTC AGCTAGGAGG TGACGGGTCA CCTAAGAAAA
AACGAAAAGT TGAGGATCCT AAAAAGAAAC GAAAAGTTGA TGGCAGCGGC
GGCAGCGGCG GCAGCGGCGG CGCCATGGTA ACCACCTTAT CAGGTTTATC
AGGTGAGCAA GGTCCGTCCG GTGATATGAC AACTGAAGAA GATAGTGCTA
CCCATATTAA ATTCTCAAAA CGTGATGAGG ACGGCCGTGA GTTAGCTGGT
GCAACTATGG AGTTGCGTGA TTCATCTGGT AAAACTATTA GTACATGGAT
TTCAGATGGA CATGTGAAGG ATTTCTACCT GTATCCAGGA AAATATACAT
TTGTCGAAAC CGCAGCACCA GACGGTTATG AGGTAGCAAC TGCTATTACC
TTTACAGTTA ATGAGCAAGG TCAGGTTACT GTAAATGGCG AAGCAACTAA
AGGTGACGCT CATACTGGAT CCAGTGGTAG CTAA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2019/169144 A1


Feedback