Displaying SEQ ID NO 1 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 334285749
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Homo sapiens
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 500bp
 • FASTA Sequence
>WO_2011_013753_1
GTCTTCTGGA CTGGTTTTCA CATTAGAAGA CAATTGACAA CAGTTACATA
ATTCACTCTG AGTGTTTTAT GAGAAAGCCT TCTTTTGGGG TCAACAGTTT
TCCTATGCTT TGAAACAGAA AAATATGTAC CAAGAATCTT GGTTTGCCTT
CCAGAAAACA AAACTGCATT TCACTTTCCC GGTGTTCCCC ACTGTATCTA
GGCAACATAG TATTCATGAC TATGGATAAA CTAAACACGT GACACAAACA
CACACAAAAG GGAACCCAGC TCTAATACAT TCCAACTCGT ATAGCATGCA
TCTGTTTATT CTATAGTTAT TAAGTTCTTT AAAATGTAAA GCCATGCTGG
AAAATAATAC TGCTGAGATA CATACAGAAT TACTGTAACT GATTACACTT
GGTAATTGTA CTAAAGCCAA ACATATATAT ACTATTAAAA AGGTTTACAG
AATTTTATGG TGCATTACGT GGGCATTGTC TTTTTAGATG CCCAAATCCT      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2011/013753 A1

Download Citation


Sign in to the Lens

Feedback