Methods Of Improving The Introduction Of Dna Into Bacterial Cells

Displaying SEQ ID NO 3 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Bacillus licheniformis
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,014bp
 • FASTA Sequence
>WO_2008_067423_3
ttgacttatc gagtaggtag tatgtttgct gggataggtg gaacttgttt
agggtttatc caagctggcg ctaggattgt ctgggcaaat gaaatagaca
aaaatgcttg tattacttat agaaattatt ttggggatgc ttacttacaa
gagggtgaca ttaacctaat agataaaaac tccatacctg aactggacat
tttgattgga ggttttcctt gccaagcctt ctctatagct ggctatcgta
aagggtttga agatgaaagg ggaaacgtgt tctttcaaat attagaggta
ttggaagcac aaagaaatgt ttatggacac ttaccccaag caataatgct
tgagaatgta aagaacttat ttacacatga tagaggtaat acgtacagag
taataaaaga ggctttggaa gcctttggtt ataccgtaaa agctgaggtt
cttaattcaa tggaatacgg taacgtgcca caaaacagag agcggattta
tattgtaggt tttcaagatg agagccaagc tgaaaggttt agctttccag
acccaattcc tttaacaaat caacttaatg atgtaattga ccgaactcgg
agagttgata aaagatatta ttatgatgaa acctctcaat attatgatat
gttgcgagaa gccatggaca gtacagatac aacttatcaa ataagacgta
tatatgttcg agaaaataga agcaatgttt gtcctacact gacagcgaat
atgggaactg gagggcataa tgttcctatt gtattagact ttgaaaataa
tataagaaaa ctaacaccag aagaatgctt actattgcaa ggtttcccag
ctgactatca ttttccagaa ggcatggcaa acactcacaa atataaacaa
gctggtaact ctgttacggt gccagttata agaagaattg ccactaatat
tattagcgta ttgaacattg gaatgaatat aaatcaagaa catgaatatg
caatagctga ataa      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2008/067423 A2


Feedback