Methods Of Improving The Introduction Of Dna Into Bacterial Cells

Displaying SEQ ID NO 1 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Bacillus licheniformis
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,146bp
 • FASTA Sequence
>WO_2008_067423_1
atgttctata ctaatcaacc agccatcaac tgcactacat acaaacaaat
gctccgctca actggttcgc tatccaattt gttctctgaa agtgactcgc
cttatttggt ctcaaggaat gtggaaaatg ctttttgtga agcatttgga
gctgaaaact tggggaggtc agactgttct gctgacgctt cattaaatcg
tgtcggaatt ggtattaaga cttttcttca tggtaatggt catactcttc
aaaaagtagc tgaattcaat aaagactcag acttgtatcg tgggaaatct
ccaaaagagc taataaacac ggttgcttct ctccgtaacg agagaattga
atttactaaa agaacatatg gtattgattc aatgatatac cactgtgtaa
caagaaagcc agggaaaatt cttatttttg aagagccaat ggacttggtt
gaaatctcct caattacaaa tgtgaaagta agtaacaaca gaaatacaat
cacctttgaa gacggtctac acgaatacag ctttaatgtc actaagagca
ccctttataa gcgttttatc actgataaac ctattgaaga aattaatgtt
gaaatcttag aaaatcctta tcatgaattg gctaaactat ttggctttga
aattccaaaa attccagcac caactgtcaa tccttttgaa aaccttgagc
acgttattct tccactcttt tcagaccgtg gctcaaagcg tcatgtacca
gaaaaaagcg gtctaaacca atggaatgct ttaggtcgac cacgaaaccc
taacgagatt tatataccaa ttccaaaatg gattcataat gtattcccaa
catttttccc agctcgtgat aaaccttttc agttacgctt gccagacaaa
tcgcttttat cagccaaggt atgccaagac aatagtaaag cacttatgtc
taatccaaat agtgctcttg gagaatggct actaagacaa gttatgaact
tagaggaaaa agaacttcta acctatgaaa tgctggaaag actaaatatt
gactcagtaa ttgtttataa acacagcgaa caacattact ccattgattt
ttgtgaaatg ggttcttatg atgaatttga aaatgaaaac aaataa      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for WO 2008/067423 A2


Feedback