Increased Production Of Secreted Proteins By Recombinant Eukaryotic Cells

 • Published: Feb 16, 2010
 • Earliest Priority: Mar 24 2000
 • Family: 16
 • Cited Works: 74
 • Cited by: 4
 • Cites: 6
 • Sequences: 63
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 9 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Trichoderma reesei
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,824bp
 • FASTA Sequence
>US_7662584_B2_9
GACGAGCCTC GATCCGCCTC GACGCCGCTG GTTTCCCCCT TCTTTCTCCC
CCCTTCAGCC ACGTCCTCGT GTCCTATAAC CTTTCGCAGC CTACGGTCCC
GCCTCCAGAG GTCTCGCGTC CCTGAGTACC AAACGATAGA AACAAGACTG
CTATCTTTGT CGTGCTGCCT CCTCCCCTCC TCGACGCTTT TCCTCCCCCT
CGATCGCTTT CCCGGCCCTC GTGAGACGTC GCAGCCATGG GCCAAACCCT
CTCGGAGCCC GTTGTCGAAA AGACTTCCGA AAAGGGCGAG GATGACAGAC
TCATCTACGG CGTGTCCGCC ATGCAGGGCT GGCGCATCAG CATGGAGGAC
GCTCACACGG CTGAGCTGAA TCTCCCCCCA CCTGACAACG ACACCAAGAC
GCACCCCGAC AGGCTGTCCT TTTTCGGAGT CTTCGACGGA CACGGAGGAG
ACAAAGTAGC GTTATTCGCA GGCGAGAACA TTCACAACAT TGTTTTCAAG
CAGGAGAGCT TCAAATCCGG TGATTACGCT CAGGGTCTCA AGGACGGCTT
TCTCGCTACG GATCGGGCTA TTCTCAACGA CCCCAAATAC GAAGAGGAAG
TCTCTGGCTG CACTGCCTGC GTCACCCTGA TTGCCGGAAA CAAACTATAT
GTCGCCAACG CCGGTGATTC TCGAAGCGTG CTGGGCATCA AGGGACGGGC
CAAACCCCTA TCCAACGACC ACAAGCCTCA GCTTGAAACG GAGAAGAACC
GAATCACAGC CGCTGGCGGT TTCGTCGACT TTGGCCGAGT CAACGGCAAT
CTGGCTCTGT CGCGTGCCAT TGGCGACTTT GAATTCAAGA AGAGCGCCGA
GCTGTCCCCC GAAAACCAGA TCGTTACCGC CTTTCCCGAT GTCGAGGTGC
ACGAGCTTAC AGAGGAGGAC GAGTTCCTGG TGATTGCCTG TGACGGTATC
TGGGATTGCC AATCTTCCCA GGCTGTTGTT GAGTTTGTGC GACGAGGCAT
CGCCGCCAAG CAGGACCTTG ACAAGATCTG CGAGAACATG ATGGACAACT
GCCTTGCGTC CAACTCAGAA ACGGGTGGCG TCGGCTGCGA CAACATGACC
ATGGTCATCA TCGGCTTCCT GCACGGCAAG ACCAAGGAGG AGTGGTATGA
CGAAATTGCC AAGAGAGTGG CCAACGGAGA CGGCCCCTGT GCCCCCCCGG
AATATGCCGA GTTCCGCGGT CCCGGCGTTC ACCACAACTA CGAAGACAGC
GACAGCGGCT ACGACGTCGA CGCCGACAGC GGCGGCAAGT TTAGCCTTGC
CGGATCCCGG GGTCGCATCA TCTTCCTGGG CGACGGCACC GAAGTCCTGA
CGGGCTCCGA CGACACGGAG ATGTTTGACA ATGCTGACGA GGACAAGGAC
CTTGCGAGCC AGGTGCCCAA GAGCTCCGGC AAGACCGATG CAAAGGAGGA
GACAGAGGCC AAGCCGGCAC CAGAGGCGGA GTCGTCCAAA CCCGCGGATG
GGTCGGAGAA GAAGCAAGAC GAAAAGACAC CCGAGGAGAG TAAGAAGGAT
TAGGTGGTCC TCTTGAATTC TTTGGGCTCG TCTCCTTGAA GCCCCGCGCT
GGTGTTGTTG ATGGCGTGTG TTTGTGTGTA CGTGTGGCAT AATTCTTTTT
TCTTCCCATC ACCGCTACTC AAAAAACCCC AGGCGTGAGG GCATTTTTAA
ATCGCATAGG GAGTGGGGGA GAGACGGGAG AGGCTCTGGA ACGAAACATT
CTGGGAGACA AGGCAGAGAG CGTAGGGGCG GTTTAGACAT TGAGTGTTGC
TCGTTAAAAA AAAAAAAAAA AAAA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 7662584 B2


Feedback