Nucleic Acid Modifying Enzymes

Displaying SEQ ID NO 7 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,535bp
 • FASTA Sequence
>US_6627424_B1_7
ATGATTTTAG ATGTGGATTA CATAACTGAA GAAGGAAAAC CTGTTATTAG
GCTATTCAAA AAAGAGAACG GAAAATTTAA GATAGAGCAT GATAGAACTT
TTAGACCATA CATTTACGCT CTTCTCAGGG ATGATTCAAA GATTGAAGAA
GTTAAGAAAA TAACGGGGGA AAGGCATGGA AAGATTGTGA GAATTGTTGA
TGTAGAGAAG GTTGAGAAAA AGTTTCTCGG CAAGCCTATT ACCGTGTGGA
AACTTTATTT GGAACATCCC CAAGATGTTC CCACTATTAG AGAAAAAGTT
AGAGAACATC CAGCAGTTGT GGACATCTTC GAATACGATA TTCCATTTGC
AAAGAGATAC CTCATCGACA AAGGCCTAAT ACCAATGGAG GGGGAAGAAG
AGCTAAAGAT TCTTGCCTTC GATATAGAAA CCCTCTATCA CGAAGGAGAA
GAGTTTGGAA AAGGCCCAAT TATAATGATT AGTTATGCAG ATGAAAATGA
AGCAAAGGTG ATTACTTGGA AAAACATAGA TCTTCCATAC GTTGAGGTTG
TATCAAGCGA GAGAGAGATG ATAAAGAGAT TTCTCAGGAT TATCAGGGAG
AAGGATCCTG ACATTATAGT TACTTATAAT GGAGACTCAT TCGACTTCCC
ATATTTAGCG AAAAGGGCAG AAAAACTTGG GATTAAATTA ACCATTGGAA
GAGATGGAAG CGAGCCCAAG ATGCAGAGAA TAGGCGATAT GACGGCTGTA
GAAGTCAAGG GAAGAATACA TTTCGACTTG TATCATGTAA TAACAAGGAC
AATAAATCTC CCAACATACA CACTAGAGGC TGTATATGAA GCAATTTTTG
GAAAGCCAAA GGAGAAGGTA TACGCCGACG AGATAGCAAA AGCCTGGGAA
AGTGGAGAGA ACCTTGAGAG AGTTGCCAAA TACTCGATGG AAGATGCAAA
GGCAACTTAT GAACTCGGGA AAGAATTCCT TCCAATGGAA ATTCAGCTTT
CAAGATTAGT TGGACAACCT TTATGGGATG TTTCAAGGTC AAGCACAGGG
AACCTTGTAG AGTGGTTCTT ACTTAGGAAA GCCTACGAAA GAAACGAAGT
AGCTCCAAAC AAGCCAAGTG AAGAGGAGTA TCAAAGAAGG CTCAGGGAGA
GCTACACAGG TGGATTCGTT AAAGAGCCAG AAAAGGGGTT GTGGGAAAAC
ATAGTATACC TAGATTTTAG AGCCCTATAT CCCTCGATTA TAATTACCCA
CAATGTTTCT CCCGATACTC TAAATCTTGA GGGATGCAAG AACTATGATA
TCGCTCCTCA AGTAGGCCAC AAGTTCTGCA AGGACATCCC TGGTTTTATA
CCAAGTCTCT TGGGACATTT GTTAGAGGAA AGACAAAAGA TTAAGACAAA
AATGAAGGAA ACTCAAGATC CTATAGAAAA AATACTCCTT GACTATAGAC
AAAAAGCGAT AAAACTCTTA GCAAATTCTT TCTACGGATA TTATGGCTAT
GCAAAAGCAA GATGGTACTG TAAGGAGTGT GCTGAGAGCG TTACTGCCTG
GGGAAGAAAG TACATCGAGT TAGTATGGAA GGAGCTCGAA GAAAAGTTTG
GATTTAAAGT CCTCTACATT GACACTGATG GTCTCTATGC AACTATCCCA
GGAGGAGAAA GTGAGGAAAT AAAGAAAAAG GCTCTAGAAT TTGTAAAATA
CATAAATTCA AAGCTCCCTG GACTGCTAGA GCTTGAATAT GAAGGGTTTT
ATAAGAGGGG ATTCTTCGTT ACGAAGAAGA GGTATGCAGT AATAGATGAA
GAAGGAAAAG TCATTACTCG TGGTTTAGAG ATAGTTAGGA GAGATTGGAG
TGAAATTGCA AAAGAAACTC AAGCTAGAGT TTTGGAGACA ATACTAAAAC
ACGGAGATGT TGAAGAAGCT GTGAGAATAG TAAAAGAAGT AATACAAAAG
CTTGCCAATT ATGAAATTCC ACCAGAGAAG CTCGCAATAT ATGAGCAGAT
AACAAGACCA TTACATGAGT ATAAGGCGAT AGGTCCTCAC GTAGCTGTTG
CAAAGAAACT AGCTGCTAAA GGAGTTAAAA TAAAGCCAGG AATGGTAATT
GGATACATAG TACTTAGAGG CGATGGTCCA ATTAGCAATA GGGCAATTCT
AGCTGAGGAA TACGATCCCA AAAAGCACAA GTATGACGCA GAATATTACA
TTGAGAACCA GGTTCTTCCA GCGGTACTTA GGATATTGGA GGGATTTGGA
TACAGAAAGG AAGACCTCAG ATACCAAAAG ACAAGACAAG TCGGCCTAAC
TTCCTGGCTT AACATTAAAA AATCCGGTAC CGGCGGTGGC GGTGCAACCG
TAAAGTTCAA GTACAAAGGC GAAGAAAAAG AGGTAGACAT CTCCAAGATC
AAGAAAGTAT GGCGTGTGGG CAAGATGATC TCCTTCACCT ACGACGAGGG
CGGTGGCAAG ACCGGCCGTG GTGCGGTAAG CGAAAAGGAC GCGCCGAAGG
AGCTGCTGCA GATGCTGGAG AAGCAGAAAA AGTGA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 6627424 B1


Feedback