Method For Cloning And Producing The Sapi Restriction Endonuclease In E. Coli

 • Published: Sep 2, 1997
 • Earliest Priority: Jul 11 1996
 • Family: 8
 • Cited Works: 15
 • Cited by: 21
 • Cites: 3
 • Sequences: 8
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 3 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 2481076
 • Mentioned In Claims? No
 • Organism: Not specified
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,299bp
 • FASTA Sequence
>US_5663067_A_3
ATGCGGAGGC TTGCTACACA ACGACGCGAG GACGCGTACA AATCAAATAG
GGATTATCAG ACCGTGCACG AAGCTCAGAG CCTTCGAGTC AACTCGACCG
ATGATGACAA CCTGAGCCTC TTCCTCTTGA AAGATATTTC ACCCCGCGAA
GATTCTAAAA ATATTGTAGG ATTTGGAGGC TTCGTCAAGC CCGAAATCGC
CACCACCATG GCGCTTACCT TAACGACAGA CATCGATAAA CAAATAAAAT
CAGTGCCGTT ATCCTCGAAT TGGAATCGGA TCAGCATCGT TGCAAAGTTC
GCGAGCAACC CGTCTGTTAG CATTACTCTG GGATTTGATC AAACCCCATG
GGTCGATTTC TGGGGNATCA ATTCGGACGA TATCGGCCTT TCATTTGTAT
CGGACGCAGT CCCTCTTGAA ATGAGCATGA TTGATAGCAT ACATATTGCC
CCCGAAACAC TATACCTTGA TCACTCAAGC GCATGTCTCC TTGACATTGA
TCCAGTGGAA TCGACACGCT TCAAAACAGG RCATGGTGAC CCTTTAAGTC
TGAAGAGATG GTCATACTGG GGGCGCCTTC TTCCTATAGA CCTCGAGCGT
CCCGGCAAGC TGTCTTTTCA CAAACATCGA GCCAAAATCA CTAATCATCA
GAACGAGTGT CGTTCATGTA AGAAGTGGCG AATAAACATC TCCTTCAATC
CGATGCGCAC GATTGACCAG CTTAACGAGT CAGCACTTAT CACACGTGAG
CGAAAGATAT TCCTGCAAGA ACCAGAAATT CTTCAGGAAA TTAAGGATAG
GACCGGCGCG GGACTTAAAA GTCAAGTGTG GGAACGATTC CATCGCAAGT
GCTTCAACTG TAGAAAAGAT CTCAAACTAA GCGAGGTTCA ACTGGACCAC
ACTCGGCCGC TTGCATACCT ATGGCCGATT GATGAGCATG CGACTTGCTT
GTGCGCACAA TGCAACAATA CCAAAAAAGA CCGCTTTCCT GTAGATTTCT
ATAGCGAACA GCAGATACGC GAACTGTCGG ACATTTGCGG ACTTCCGTAT
CAGGATCTAT GTGCTCGCTC GTTGAATTTA GATCAACTCG ATAGGATCGA
GCGTAATATC GCAGAGTTCT CCAAAGAATG GGATGTAAGA ACTTTCGCAT
CAACCGCCCG GAGAATATCG GAAGTTTACC CCGCGCGAGA CCTATTTGAA
ACTCTTAAGA AGGAAAGCGA GTCAGCGTAC AATAAAATTA TTGAGAAGTT
GAAGGAAAGA CCAGACGCAC TTCTCGATGA AGCACTACCA CTGGACTGA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 5663067 A


Feedback