Purified Thermostable Pyrococcus Furiosus Dna Polymerase I

 • Published: Aug 13, 1996
 • Earliest Priority: Dec 03 1990
 • Family: 1
 • Cited Works: 2
 • Cited by: 103
 • Cites: 3
 • Sequences: 6
 • Additional Info: Cited Works Full text

Displaying SEQ ID NO 2 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: 1604633
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Not specified
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 3,499bp
 • FASTA Sequence
>US_5545552_A_2
CCCTGGTCCT GGGTCCACAT ATATGTTCTT ACTCGCCTTT ATGAAGAATC
CCCCAGTCGC TCTAACCTGG GTTATAGTGA CAAATCTTCC TCCACCACCG
CCCAAGAAGG TTATTTCTAT CAACTCTACA CCTCCCCTAT TTTCTCTCTT
ATGAGATTTT TAAGTATAGT TATAGAGAAG GTTTTATACT CCAAACTGAG
TTAGTAGATA TGTGGGGAGC ATAATGATTT TAGATGTGGA TTACATAACT
GAAGAAGGAA AACCTGTTAT TAGGCTATTC AAAAAAGAGA ACGGAAAATT
TAAGATAGAG CATGATAGAA CTTTTAGACC ATACATTTAC GCTCTTCTCA
GGGATGATTC AAAGATTGAA GAAGTTAAGA AAATAACGGG GGAAAGGCAT
GGAAAGATTG TGAGAATTGT TGATGTAGAG AAGGTTGAGA AAAAGTTTCT
CGGCAAGCCT ATTACCGTGT GGAAACTTTA TTTGGAACAT CCCCAAGATG
TTCCCACTAT TAGAGAAAAA GTTAGAGAAC ATCCAGCAGT TGTGGACATC
TTCGAATACG ATATTCCATT TGCAAAGAGA TACCTCATCG ACAAAGGCCT
AATACCAATG GAGGGGGAAG AAGAGCTAAA GATTCTTGCC TTCGATATAG
AAACCCTCTA TCACGAAGGA GAAGAGTTTG GAAAAGGCCC AATTATAATG
ATTAGTTATG CAGATGAAAA TGAAGCAAAG GTGATTACTT GGAAAAACAT
AGATCTTCCA TACGTTGAGG TTGTATCAAG CGAGAGAGAG ATGATAAAGA
GATTTCTCAG GATTATCAGG GAGAAGGATC CTGACATTAT AGTTACTTAT
AATGGAGACT CATTCGACTT CCCATATTTA GCGAAAAGGG CAGAAAAACT
TGGGATTAAA TTAACCATTG GAAGAGATGG AAGCGAGCCC AAGATGCAGA
GAATAGGCGA TATGACGGCT GTAGAAGTCA AGGGAAGAAT ACATTTCGAC
TTGTATCATG TAATAACAAG GACAATAAAT CTCCCAACAT ACACACTAGA
GGCTGTATAT GAAGCAATTT TTGGAAAGCC AAAGGAGAAG GTATACGCCG
ACGAGATAGC AAAAGCCTGG GAAAGTGGAG AGAACCTTGA GAGAGTTGCC
AAATACTCGA TGGAAGATGC AAAGGCAACT TATGAACTCG GGAAAGAATT
CCTTCCAATG GAAATTCAGC TTTCAAGATT AGTTGGACAA CCTTTATGGG
ATGTTTCAAG GTCAAGCACA GGGAACCTTG TAGAGTGGTT CTTACTTAGG
AAAGCCTACG AAAGAAACGA AGTAGCTCCA AACAAGCCAA GTGAAGAGGA
GTATCAAAGA AGGCTCAGGG AGAGCTACAC AGGTGGATTC GTTAAAGAGC
CAGAAAAGGG GTTGTGGGAA AACATAGTAT ACCTAGATTT TAGAGCCCTA
TATCCCTCGA TTATAATTAC CCACAATGTT TCTCCCGATA CTCTAAATCT
TGAGGGATGC AAGAACTATG ATATCGCTCC TCAAGTAGGC CACAAGTTCT
GCAAGGACAT CCCTGGTTTT ATACCAAGTC TCTTGGGACA TTTGTTAGAG
GAAAGACAAA AGATTAAGAC AAAAATGAAG GAAACTCAAG ATCCTATAGA
AAAAATACTC CTTGACTATA GACAAAAAGC GATAAAACTC TTAGCAAATT
CTTTCTACGG ATATTATGGC TATGCAAAAG CAAGATGGTA CTGTAAGGAG
TGTGCTGAGA GCGTTACTGC CTGGGGAAGA AAGTACATCG AGTTAGTATG
GAAGGAGCTC GAAGAAAAGT TTGGATTTAA AGTCCTCTAC ATTGACACTG
ATGGTCTCTA TGCAACTATC CCAGGAGGAG AAAGTGAGGA AATAAAGAAA
AAGGCTCTAG AATTTGTAAA ATACATAAAT TCAAAGCTCC CTGGACTGCT
AGAGCTTGAA TATGAAGGGT TTTATAAGAG GGGATTCTTC GTTACGAAGA
AGAGGTATGC AGTAATAGAT GAAGAAGGAA AAGTCATTAC TCGTGGTTTA
GAGATAGTTA GGAGAGATTG GAGTGAAATT GCAAAAGAAA CTCAAGCTAG
AGTTTTGGAG ACAATACTAA AACACGGAGA TGTTGAAGAA GCTGTGAGAA
TAGTAAAAGA AGTAATACAA AAGCTTGCCA ATTATGAAAT TCCACCAGAG
AAGCTCGCAA TATATGAGCA GATAACAAGA CCATTACATG AGTATAAGGC
GATAGGTCCT CACGTAGCTG TTGCAAAGAA ACTAGCTGCT AAAGGAGTTA
AAATAAAGCC AGGAATGGTA ATTGGATACA TAGTACTTAG AGGCGATGGT
CCAATTAGCA ATAGGGCAAT TCTAGCTGAG GAATACGATC CCAAAAAGCA
CAAGTATGAC GCAGAATATT ACATTGAGAA CCAGGTTCTT CCAGCGGTAC
TTAGGATATT GGAGGGATTT GGATACAGAA AGGAAGACCT CAGATACCAA
AAGACAAGAC AAGTCGGCCT AACTTCCTGG CTTAACATTA AAAAATCCTA
GAAAAGCGAT AGATATCAAC TTTTATTCTT TCTAACCTTT TTCTATGAAA
GAAGAACTGA GCAGGAATTA CCAGTTCTTC CGTTATTTTA TGGGTAATTA
AAAACCCATG CTCTTGGGAG AATCTTCGAA TAAAATCCCT AACTTCAGGC
TTTGCTAAGT GAATAGAATA AACAACATCA CTCACTTCAA ACGCCTTCGT
TAGAAATGGT CTATCTGCAT GCTTCTCTGG CTCGGAANNG GAGGATTCAT
AACAACAGTA TCAACATTCT CAGAGAATTG AGAAACATCA GAAACTTTGA
CTTCTACAAC ATTTCTAACT TTGCAACTCT TCAAGATTTT CTAAAAGAAT
TTTAACGGCC TCCTCGTCAA TTTCGACGAC GTAGATCTTT TTTGCTCCAA
GCAGAGCCGC TCCAATGGAT AACACCCCTG TTCCCGCACC CAAGTCCGCT
ACAATTTTTT CCTTGTATCT CCTAATGTAT AAGCAAGCCA AAGGAGAGTA
GATGCTACCT TTCCGGGAGT TTTGTATTGC TCTAGCCAAG GTTTGGGATT
TTTGAATCCT TTAACTCTGG AAAGTATAAT TTCAAGCTCC TTCTTCTTCA
TGACAGATGA AAAATTGTTT TGTCTCTTTT TAACTTTTAC AGAAATAACT
GTCTCAAATT ATGACAACTC TTGACATTTT TACTTCATTA CCAGGGTAAT
GTTTTTAAGT ATGAAATTTT TCTTTCATAG AGGAGGNNNN NNGTCCTCTC
CTCGATTTCC TTGGTTGTGC TCCATATGAT AAGCTTCCAA AGTGGGTGTT
CAGACTTTTA GACACTCAAA TACCAGACGA CAATGGTGTG CTCACTCAAG
CCCCATATGG GTTGAGAAAA GTAGAAGCGG CACTACTCAG ATGCTTCCCC
AGGAATGAGG TTGTTGTAGC TCNTCCCNGA AAGATTGAGA TGTTCTTGG      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 5545552 A

Download Citation


Feedback