Pseudotyped Baculovirus To Stimulate Immunogenicity Against Avian Influenza

 • Published: Jan 3, 2008
 • Earliest Priority: Jun 28 2006
 • Family: 2
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 7
 • Cites: 2
 • Sequences: 7
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 2 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Artificial
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,770bp
 • FASTA Sequence
>US_2008_0003203_A1_2
AGCAAAAGCA GGGGTATAAT CTGATATCAA AATGGAAAGA ATAGTGATTG
CCTTTGCAAT AATCAGCATT GTCACAGGTG ACCGAATCTG CATTGGTTAT
CATGCAAACA ATTCAACAAA ACAGGTTGAC ACAATCATGG AGAAGAATGT
GACGGTCACA CATGCTCAGG ACATACTGGA AAAGGAACAC AATGGAAGAC
TCTGCAGTCT TAAAGGAGTG AAGCCCCTCA TTCTGAAGGA CTGCAGTGTA
GCTGGATGGC TTCTTGGAAA TCCAATGTGT GATGAATTCC TGAATGTACC
GGAATGGTCA TACATTGTGG AAAAAGACAA GCCAGCCAAT GGCCTGTGCT
ATCCGGGAAA CTTCAACTAT TATGAAGAAC TGAAGCATTT AATGAGCAGC
ACAAACCATT TTGAGAAAAT TCAGATATTT CCTAGGAGCT CTTGGTCCAA
CCATGATGCC TCATCAGGAG TGAGCTCAGC ATGCCCATAC AATGGTAGGT
CTTCCTCTTT CAGGAATGTA GTGTGGTTGA TCAAGAAGAA CAATGTGTAC
CGAACAATAA CAAGGACCTA CCACAACACC AATGTAGAAG ACCTTTTAAT
ATTATGGGGA ATTCATCACC CTAATGATGC AGCTGAACAG ATAAAACTCT
ACCAGAACCC GAACACTTAC GTGTCAGTGG GAACATCAAC ACTGAATCAG
AGGTCAATCC CAGAAATAGC CACCAGACCC AAGGTGAACG GACAGAGTGG
AAGGATGGAG TTTTTTTGGA CAATACTAAG GCCGAACGAC TCAATCACCT
TTGAGAGTAC TGGGAACTTT ATAGCTCCCG AATATGCATA CAAGATTGTT
AAAAAAGGAG ACTCAACAAT CATGAAAAGT GAACTGAGTT ATGGTAACTG
TGATACCAAA TGTCAGACCC CAGTGGGTGC TATAAATTCC AGTATGCCTT
TCCACAATGT CCATCCCTTT ACCATTGGGG AGTGCCCCAA GTATGTCAAA
TTGAAAAAAC TGGTCCTTGC AACAGGGCTA AGAAACGTAC CCCAAAGAGA
AAAAAGAGGC CTATTTGGAG CAATAGCCGG ATTCATAGAA GGAGGATGGC
AAGGAATGGT GGATGGATGG TATGGATACC ATCATAGCAA TGAGCAGGGT
AGTGGATATG CTGCAGACAA AGAATCTACA CAGAAAGCAG TCGATGGGAT
CACTAATAAA GTCAACTCAA TCATTGACAA AATGAACACT CAATTCGAAG
CCGTTGGAAA AGAATTCAAC AACCTAGAAA GGAGAATAGA AAATTTGAAT
AAGAAAATGG AAGATGGCTT TATAGATGTA TGGACTTACA ATGCAGAACT
TCTAGTGCTC ATGGAAAACG AAAGAACTCT GGATCTCCAT GATTCAAATG
TTAAGAACTT ATACGATAAG GTCCGACACC AGCTGAGAGA CAATGCAAAA
GAATTAGGCA ATGGGTGCTT TGAATTCTAT CACAGGTGTG ACGATAAATG
CATGGAAAGT GTGAGAAATG GAACGTATGA CTATCCACAA TACTCAGAAG
AATCAAGACT GAAAAGGGAG GAAATAGACG GAGTCAAATT AGAATCAATG
GGGGCTTATC AGATACTTTC AATCTATTCA ACAGTAGCGA GTTCCCTGGC
ACTGGCAATC ATGGTAGCTG GTCTATCTTT TTGGATGTGT TCCAATGGAT
CATTGCAGTG CAGAATTTGC ATCTAAAATT GTGAGTTCAG ATTGTAGTTA
AAAACACCCT TGTTTCTACT      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2008/0003203 A1


Feedback