High Titer Recombinant Influenza Viruses For Vaccines

Displaying SEQ ID NO 3 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Influenza A
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,341bp
 • FASTA Sequence
>US_2007_0231348_A1_3
AGCGAAAGCA GGTCAATTAT ATTCAATATG GAAAGAATAA AAGAACTACG
AAATCTAATG TCGCAGTCTC GCACCCGCGA GATACTCACA AAAACCACCG
TGGACCATAT GGCCATAATC AAGAAGTACA CATCAGGAAG ACAGGAGAAG
AACCCAGCAC TTAGGATGAA ATGGATGATG GCAATGAAAT ATCCAATTAC
AGCAGACAAG AGGATAACGG AAATGATTCC TGAGAGAAAT GAGCAAGGAC
AAACTTTATG GAGTAAAATG AATGATGCCG GATCAGACCG AGTGATGGTA
TCACCTCTGG CTGTGACATG GTGGAATAGG AATGGACCAA TAACAAATAC
AGTTCATTAT CCAAAAATCT ACAAAACTTA TTTTGAAAGA GTCGAAAGGC
TAAAGCATGG AACCTTTGGC CCTGTCCATT TTAGAAACCA AGTCAAAATA
CGTCGGAGAG TTGACATAAA TCCTGGTCAT GCAGATCTCA GTGCCAAGGA
GGCACAGGAT GTAATCATGG AAGTTGTTTT CCCTAACGAA GTGGGAGCCA
GGATACTAAC ATCGGAATCG CAACTAACGA TAACCAAAGA GAAGAAAGAA
GAACTCCAGG ATTGCAAAAT TTCTCCTTTG ATGGTTGCAT ACATGTTGGA
GAGAGAACTG GTCCGCAAAA CGAGATTCCT CCCAGTGGCT GGTGGAACAA
GCAGTGTGTA CATTGAAGTG TTGCATTTGA CTCAAGGAAC ATGCTGGGAA
CAGATGTATA CTCCAGGAGG GGAAGTGAGG AATGATGATG TTGATCAAAG
CTTGATTATT GCTGCTAGGA ACATAGTGAG AAGAGCTGCA GTATCAGCAG
ATCCACTAGC ATCTTTATTG GAGATGTGCC ACAGCACACA GATTGGTGGA
ATTAGGATGG TAGACATCCT TAGGCAGAAC CCAACAGAAG AGCAAGCCGT
GGATATATGC AAGGCTGCAA TGGGACTGAG AATTAGCTCA TCCTTCAGTT
TTGGTGGATT CACATTTAAG AGAACAAGCG GATCATCAGT CAAGAGAGAG
GAAGAGGTGC TTACGGGCAA TCTTCAAACA TTGAAGATAA GAGTGCATGA
GGGATATGAA GAGTTCACAA TGGTTGGGAG AAGAGCAACA GCCATACTCA
GAAAAGCAAC CAGGAGATTG ATTCAGCTGA TAGTGAGTGG GAGAGACGAA
CAGTCGATTG CCGAAGCAAT AATTGTGGCC ATGGTATTTT CACAAGAGGA
TTGTATGATA AAAGCAGTCA GAGGTGATCT GAATTTCGTC AATAGGGCGA
ATCAACGATT GAATCCTATG CATCAACTTT TAAGACATTT TCAGAAGGAT
GCGAAAGTGC TTTTTCAAAA TTGGGGAGTT GAACCTATCG ACAATGTGAT
GGGAATGATT GGGATATTGC CCGACATGAC TCCAAGCATC GAGATGTCAA
TGAGAGGAGT GAGAATCAGC AAAATGGGTG TAGATGAGTA CTCCAGCACG
GAGAGGGTAG TGGTGAGCAT TGACCGTTTT TTGAGAATCC GGGACCAACG
AGGAAATGTA CTACTGTCTC CCGAGGAGGT CAGTGAAACA CAGGGAACAG
AGAAACTGAC AATAACTTAC TCATCGTCAA TGATGTGGGA GATTAATGGT
CCTGAATCAG TGTTGGTCAA TACCTATCAA TGGATCATCA GAAACTGGGA
AACTGTTAAA ATTCAGTGGT CCCAGAACCC TACAATGCTA TACAATAAAA
TGGAATTTGA ACCATTTCAG TCTTTAGTAC CTAAGGCCAT TAGAGGCCAA
TACAGTGGGT TTGTAAGAAC TCTGTTCCAA CAAATGAGGG ATGTGCTTGG
GACATTTGAT ACCGCACAGA TAATAAAACT TCTTCCCTTC GCAGCCGCTC
CACCAAAGCA AAGTAGAATG CAGTTCTCCT CATTTACTGT GAATGTGAGG
GGATCAGGAA TGAGAATACT TGTAAGGGGC AATTCTCCTG TATTCAACTA
TAACAAGGCC ACGAAGAGAC TCACAGTTCT CGGAAAGGAT GCTGGCACTT
TAACTGAAGA CCCAGATGAA GGCACAGCTG GAGTGGAGTC CGCTGTTCTG
AGGGGATTCC TCATTCTGGG CAAAGAAGAC AAGAGATATG GGCCAGCACT
AAGCATCAAT GAACTGAGCA ACCTTGCGAA AGGAGAGAAG GCTAATGTGC
TAATTGGGCA AGGAGACGTG GTGTTGGTAA TGAAACGGAA ACGGGACTCT
AGCATACTTA CTGACAGCCA GACAGCGACC AAAAGAATTC GGATGGCCAT
CAATTAGTGT CGAATAGTTT AAAAACGACC TTGTTTCTAC T      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2007/0231348 A1


Feedback