High Titer Recombinant Influenza Viruses For Vaccines

Displaying SEQ ID NO 2 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Influenza A
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,341bp
 • FASTA Sequence
>US_2007_0231348_A1_2
AGCGAAAGCA GGCAAACCAT TTGAATGGAT GTCAATCCGA CCTTACTTTT
CTTAAAAGTG CCAGCACAAA ATGCTATAAG CACAACTTTC CCTTATACTG
GAGACCCTCC TTACAGCCAT GGGACAGGAA CAGGATACAC CATGGATACT
GTCAACAGGA CACATCAGTA CTCAGAAAAG GGAAGATGGA CAACAAACAC
CGAAACTGGA GCACCGCAAC TCAACCCGAT TGATGGGCCA CTGCCAGAAG
ACAATGAACC AAGTGGTTAT GCCCAAACAG ATTGTGTATT GGAGGCGATG
GCTTTCCTTG AGGAATCCCA TCCTGGTATT TTTGAAAACT CGTGTATTGA
AACGATGGAG GTTGTTCAGC AAACACGAGT AGACAAGCTG ACACAAGGCC
GACAGACCTA TGACTGGACT CTAAATAGAA ACCAACCTGC TGCAACAGCA
TTGGCCAACA CAATAGAAGT GTTCAGATCA AATGGCCTCA CGGCCAATGA
GTCTGGAAGG CTCATAGACT TCCTTAAGGA TGTAATGGAG TCAATGAACA
AAGAAGAAAT GGGGATCACA ACTCATTTTC AGAGAAAGAG ACGGGTGAGA
GACAATATGA CTAAGAAAAT GATAACACAG AGAACAATGG GTAAAAAGAA
GCAGAGATTG AACAAAAGGA GTTATCTAAT TAGAGCATTG ACCCTGAACA
CAATGACCAA AGATGCTGAG AGAGGGAAGC TAAAACGGAG AGCAATTGCA
ACCCCAGGGA TGCAAATAAG GGGGTTTGTA TACTTTGTTG AGACACTGGC
AAGGAGTATA TGTGAGAAAC TTGAACAATC AGGGTTGCCA GTTGGAGGCA
ATGAGAAGAA AGCAAAGTTG GCAAATGTTG TAAGGAAGAT GATGACCAAT
TCTCAGGACA CCGAACTTTC TTTCACCATC ACTGGAGATA ACACCAAATG
GAACGAAAAT CAGAATCCTC GGATGTTTTT GGCCATGATC ACATATATGA
CCAGAAATCA GCCCGAATGG TTCAGAAATG TTCTAAGTAT TGCTCCAATA
ATGTTCTCAA ACAAAATGGC GAGACTGGGA AAAGGGTATA TGTTTGAGAG
CAAGAGTATG AAACTTAGAA CTCAAATACC TGCAGAAATG CTAGCAAGCA
TCGATTTGAA ATATTTCAAT GATTCAACAA GAAAGAAGAT TGAAAAAATC
CGACCGCTCT TAATAGAGGG GACTGCATCA TTGAGCCCTG GAATGATGAT
GGGCATGTTC AATATGTTAA GCACTGTATT AGGCGTCTCC ATCCTGAATC
TTGGACAAAA GAGATACACC AAGACTACTT ACTGGTGGGA TGGTCTTCAA
TCCTCTGACG ATTTTGCTCT GATTGTGAAT GCACCCAATC ATGAAGGGAT
TCAAGCCGGA GTCGACAGGT TTTATCGAAC CTGTAAGCTA CTTGGAATCA
ATATGAGCAA GAAAAAGTCT TACATAAACA GAACAGGTAC ATTTGAATTC
ACAAGTTTTT TCTATCGTTA TGGGTTTGTT GCCAATTTCA GCATGGAGCT
TCCCAGTTTT GGGGTGTCTG GGATCAACGA GTCAGCGGAC ATGAGTATTG
GAGTTACTGT CATCAAAAAC AATATGATAA ACAATGATCT TGGTCCAGCA
ACAGCTCAAA TGGCCCTTCA GTTGTTCATC AAAGATTACA GGTACACGTA
CCGATGCCAT ATAGGTGACA CACAAATACA AACCCGAAGA TCATTTGAAA
TAAAGAAACT GTGGGAGCAA ACCCGTTCCA AAGCTGGACT GCTGGTCTCC
GACGGAGGCC CAAATTTATA CAACATTAGA AATCTCCACA TTCCTGAAGT
CTGCCTAAAA TGGGAATTGA TGGATGAGGA TTACCAGGGG CGTTTATGCA
ACCCACTGAA CCCATTTGTC AGCCATAAAG AAATTGAATC AATGAACAAT
GCAGTGATGA TGCCAGCACA TGGTCCAGCC AAAAACATGG AGTATGATGC
TGTTGCAACA ACACACTCCT GGATCCCCAA AAGAAATCGA TCCATCTTGA
ATACAAGTCA AAGAGGAGTA CTTGAGGATG AACAAATGTA CCAAAGGTGC
TGCAATTTAT TTGAAAAATT CTTCCCCAGC AGTTCATACA GAAGACCAGT
CGGGATATCC AGTATGGTGG AGGCTATGGT TTCCAGAGCC CGAATTGATG
CACGGATTGA TTTCGAATCT GGAAGGATAA AGAAAGAAGA GTTCACTGAG
ATCATGAAGA TCTGTTCCAC CATTGAAGAG CTCAGACGGC AAAAATAGTG
AATTTAGCTT GTCCTTCATG AAAAAATGCC TTGTTTCTAC T      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2007/0231348 A1


Feedback