Novel Bmp Products

 • Published: Feb 1, 2007
 • Earliest Priority: Apr 08 1988
 • Family: 1
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 4
 • Cites: 1
 • Sequences: 23
 • Additional Info: Full text Sequence

Displaying SEQ ID NO 3 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Homo sapiens
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,607bp
 • FASTA Sequence
>US_2007_0026437_A1_3
GTCGACTCTA GAGTGTGTGT CAGCACTTGG CTGGGGACTT CTTGAACTTG
CAGGGAGAAT AACTTGCGCA CCCCACTTTG CGCCGGTGCC TTTGCCCCAG
CGGAGCCTGC TTCGCCATCT CCGAGCCCCA CCGCCCCTCC ACTCCTCGGC
CTTGCCCGAC ACTGAGACGC TGTTCCCAGC GTGAAAAGAG AGACTGCGCG
GCCGGCACCC GGGAGAAGGA GGAGGCAAAG AAAAGGAACG GACATTCGGT
CCTTGCGCCA GGTCCTTTGA CCAGAGTTTT TCCATGTGGA CGCTCTTTCA
ATGGACGTGT CCCCGCGTGC TTCTTAGACG GACTGCGGTC TCCTAAAGGT
CGACCATGGT GGCCGGGACC CGCTGTCTTC TAGCGTTGCT GCTTCCCCAG
GTCCTCCTGG GCGGCGCGGC TGGCCTCGTT CCGGAGCTGG GCCGCAGGAA
GTTCGCGGCG GCGTCGTCGG GCCGCCCCTC ATCCCAGCCC TCTGACGAGG
TCCTGAGCGA GTTCGAGTTG CGGCTGCTCA GCATGTTCGG CCTGAAACAG
AGACCCACCC CCAGCAGGGA CGCCGTGGTG CCCCCCTACA TGCTAGACCT
GTATCGCAGG CACTCAGGTC AGCCGGGCTC ACCCGCCCCA GACCACCGGT
TGGAGAGGGC AGCCAGCCGA GCCAACACTG TGCGCAGCTT CCACCATGAA
GAATCTTTGG AAGAACTACC AGAAACGAGT GGGAAAACAA CCCGGAGATT
CTTCTTTAAT TTAAGTTCTA TCCCCACGGA GGAGTTTATC ACCTCAGCAG
AGCTTCAGGT TTTCCGAGAA CAGATGCAAG ATGCTTTAGG AAACAATAGC
AGTTTCCATC ACCGAATTAA TATTTATGAA ATCATAAAAC CTGCAACAGC
CAACTCGAAA TTCCCCGTGA CCAGACTTTT GGACACCAGG TTGGTGAATC
AGAATGCAAG CAGGTGGGAA AGTTTTGATG TCACCCCCGC TGTGATGCGG
TGGACTGCAC AGGGACACGC CAACCATGGA TTCGTGGTGG AAGTGGCCCA
CTTGGAGGAG AAACAAGGTG TCTCCAAGAG ACATGTTAGG ATAAGCAGGT
CTTTGCACCA AGATGAACAC AGCTGGTCAC AGATAAGGCC ATTGCTAGTA
ACTTTTGGCC ATGATGGAAA AGGGCATCCT CTCCACAAAA GAGAAAAACG
TCAAGCCAAA CACAAACAGC GGAAACGCCT TAAGTCCAGC TGTAAGAGAC
ACCCTTTGTA CGTGGACTTC AGTGACGTGG GGTGGAATGA CTGGATTGTG
GCTCCCCCGG GGTATCACGC CTTTTACTGC CACGGAGAAT GCCCTTTTCC
TCTGGCTGAT CATCTGAACT CCACTAATCA TGCCATTGTT CAGACGTTGG
TCAACTCTGT TAACTCTAAG ATTCCTAAGG CATGCTGTGT CCCGACAGAA
CTCAGTGCTA TCTCGATGCT GTACCTTGAC GAGAATGAAA AGGTTGTATT
AAAGAACTAT CAGGACATGG TTGTGGAGGG TTGTGGGTGT CGCTAGTACA
GCAAAATTAA ATACATAAAT ATATATATAT ATATATATTT TAGAAAAAAG
AAAAAAA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2007/0026437 A1

Download Citation


Sign in to the Lens

Feedback