Influenza Hemagglutinin And Neuraminidase Variants

 • Published: Jan 12, 2006
 • Earliest Priority: May 25 2004
 • Family: 52
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 40
 • Cites: 27
 • Sequences: 20
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 6 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: unidentified influenza virus
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,401bp
 • FASTA Sequence
>US_2006_0008473_A1_6
AGCAAAAGCA GGAGTTTAAA ATGAATCCAA ATCAGAAGAT AATAACCATT
GGATCAATCT GCATGGTAGT TGGGATAATC AGCTTGATGT TACAAATTGG
AAACACAATA TCAGTATGGG TCAGCCACAT AATTAAAACT TGGCACCCAA
ACCAGCCTGA ACCATGCAAC CAAAGCATCA ATTTTTACAC TGAGCAGGCT
GCAGCTTCAG TGACATTAGC GGGCAATTCC TCTCTCTGCC CTATTAGTGG
ATGGGCTATA TACAGCAAGG ACAATAGTAT AAGAATTGGT TCCAAAGGGG
ATGTGTTTGT TATAAGAGAA CCATTCATCT CATGCTCCCA TTTGGAATGC
AGAACCTTTT TCTTGACCCA AGGAGCCCTA TTGAATGACA AGCATTCTAA
TGGGACCGTC AAAGACAGGA GCCCCTATAG AACTTTAATG AGCTGTCCTG
TTGGTGAGGC CCCTTCCCCA TACAACTCAA GGTTTGAGTC TGTTGCTTGG
TCAGCAAGTG CTTGCCATGA TGGCATTAGT TGGCTAACAA TTGGAATTTC
CGGTCCGGAT AATGGGGCTG TGGCTGTGTT GAAATACAAT GGCATAATAA
CAGACACCAT CAAGAGTTGG AGGAACAACA CACTGAGGAC GCAAGAGTCT
GAATGTGCAT GTGTGAATGG TTCTTGTTTT ACTGTAATGA CAGATGGACC
GAGTAATGAA CAGGCCTCAT ACAAGATTTT CAAGATAGAA AAGGGGAGGG
TAGTCAAATC AGTTGAGTTG AACGCCCCTA ATTATCATTA CGAGGAATGC
TCCTGTTATC CTGATGCTGG CGAAATCACA TGTGTGTGCA GGGATAATTG
GCATGGCTCG AACCGACCAT GGGTGTCTTT CAATCAGAAT CTGGAGTATC
AAATAGGATA TATATGCAGT GGGGTTTTCG GAGACAGTCC ACGCCCCAAT
GATGGGACAG GCAGTTGTGG TCCAGTGTCT CTTAACGGAG CGTATGGAGT
AAAAGGGTTT TCATTTAAAT ACGGCAATGG TGTTTGGATC GGGAGAACCA
AAAGCACTAG TTCCAGGAGC GGTTTTGAAA TGATTTGGGA TCCAAATGGG
TGGACCGAAA CAGACAGTAG CTTCTCGTTG AAGCAAGACA TCATAGCGAT
AACTGATTGG TCAGGATACA GCGGGAGTTT TATTCAACAT CCAGAACTGA
CAGGATTAAA TTGCATGAGA CCTTGCTTCT GGGTTGAACT AATCAGAGGG
AGGCCCAAAG AGAAAACAAT CTGGACTAGT GGGAGCAGTA TATCTTTCTG
TGGTGTAAAT AGTGACACTG TGGGTTGGTC TTGGCCAGAC GGTGCTGAGT
TGCCATACAC CATTGACAAG TAGTTTGTTC AAAAAACTCC TTGTTTCTAC
T      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2006/0008473 A1


Feedback