Influenza Hemagglutinin And Neuraminidase Variants

 • Published: Jan 12, 2006
 • Earliest Priority: May 25 2004
 • Family: 52
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 40
 • Cites: 27
 • Sequences: 20
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 5 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: unidentified influenza virus
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,767bp
 • FASTA Sequence
>US_2006_0008473_A1_5
AGCAAAAGCA GGGGTATAAT CTGTCAAAAT GGAGAAAATA GTGCTTCTTC
TTGCAACAGT CAGCCTTGTT AAAAGTGACC AGATTTGCAT TGGTTACCAT
GCAAACAACT CGACAGAGCA AGTTGACACA ATAATGGAAA AGAATGTTAC
TGTTACACAT GCCCAAGACA TACTGGAAAG GACACACAAC GGGAAGCTCT
GCGATCTAAA TGGAGTGAAG CCTCTGATTT TGAGGGATTG TAGTGTAGCT
GGATGGCTCC TCGGAAACCC TATGTGTGAC GAATTCATCA ATGTGCCGGA
ATGGTCTTAC ATAGTGGAGA AGGCCAGTCC AGCCAATGAC CTCTGTTATC
CAGGGAATTT CAACGACTAT GAAGAACTGA AACACCTATT GAGCAGAATA
AACCATTTTG AGAAAATTCA GATAATCCCC AAAAGTTCTT GGTCCAATCA
TGATGCCTCA TCAGGGGTGA GCTCAGCATG TCCATACCTT GGGAGGTCCT
CCTTTTTCAG AAATGTGGTA TGGCTTATCA AAAAGAACAG TAGCTACCCA
ACAATAAAGA GGAGCTACAA TAATACCAAC CAAGAAGATC TTTTGGTACT
GTGGGGGATT CACCATCCTA ATGATGCGGC AGAGCAGACA AGGCTCTATC
AAAACCCAAC CACCTACATT TCCGTTGGAA CATCAACACT GAACCAGAGA
TTGGTTCCAG AAATAGCTAC TAGACCCAAA GTAAACGGGC AAAGTGGAAG
AATGGAGTTC TTCTGGACAA TTTTAAAGCC GAATGATGCC ATCAATTTCG
AGAGTAATGG AAATTTCATT GCTCCAGAAT ATGCATACAA AATTGTCAAG
AAAGGGGACT CAACAATTAT GAAAAGTGAA TTGGAATATG GTAACTGCAA
CACCAAGTGT CAAACTCCAA TGGGGGCAAT AAACTCTAGT ATGCCATTCC
ACAACATACA CCCCCTCACC ATCGGGGAAT GCCCCAAATA TGTGAAATCA
AACAGATTAG TCCTTGCAAC TGGACTCAGA AATACCCCTC AACGAGAGAC
GCGAGGACTA TTTGGAGCTA TAGCAGGTTT TATAGAGGGA GGATGGCAGG
GAATGGTAGA TGGTTGGTAT GGGTACCACC ATAGCAATGA GCAGGGGAGT
GGATACGCTG CAGACCAAGA ATCCACACAA AAGGCAATAG ATGGAGTCAC
CAATAAGGTC AACTCGATCA TTAACAAAAT GAACACTCAG TTTGAGGCCG
TTGGAAGGGA ATTTAATAAC TTGGAAAGGA GGATAGAGAA TTTAAACAAG
AAAATGGAAG ACGGATTCCT AGATGTCTGG ACTTACAATG CCGAACTTCT
GGTTCTCATG GAAAATGAGA GAACTCTAGA CTTTCATGAC TCAAATGTCA
AGAACCTTTA CGACAAGGTC CGACTACAGC TTAGGGATAA TGCAAAGGAG
CTGGGTAATG GTTGTTTCGA ATTCTATCAC AAATGTGATA ACGAATGTAT
GGAAAGTGTA AAAAACGGAA CGTATGACTA CCCGCAGTAT TCAGAAGAAG
CAAGACTAAA CAGAGAGGAA ATAAGTGGAG TAAAATTGGA ATCAATGGGA
ACTTACCAAA TACTGTCAAT TTATTCAACA GTGGCGAGTT CCCTAGCACT
GGCAATCATG GTAGCTGGTC TATCTTTATG GATGTGCTCC AATGGATCGT
TACAATGCAG AATTTGCATT TAAATTTGTG AGTTCAGATT GTAGTTAAAA
ACACCCTTGT TTCTACT      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2006/0008473 A1


Feedback