High Titer Recombinant Influenza Viruses For Vaccines And Gene Therapy

 • Published: Jan 6, 2005
 • Earliest Priority: May 28 2003
 • Family: 32
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 39
 • Cites: 18
 • Sequences: 40
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 6 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: unidentified influenza virus
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 890bp
 • FASTA Sequence
>US_2005_0003349_A1_6
AGCAAAAGCA GGGTGACAAA AACATAATGG ATCCAAACAC TGTGTCAAGC
TTTCAGGTAG ATTGCTTTCT TTGGCATGTC CGCAAACGAG TTGCAGACCA
AGAACTAGGC GATGCCCCAT TCCTTGATCG GCTTCGCCGA GATCAGAAAT
CCCTAAGAGG AAGGGGCAGT ACTCTCGGTC TGGACATCAA GACAGCCACA
CGTGCTGGAA AGCAGATAGT GGAGCGGATT CTGAAAGAAG AATCCGATGA
GGCACTTAAA ATGACCATGG CCTCTGTACC TGCGTCGCGT TACCTAACTG
ACATGACTCT TGAGGAAATG TCAAGGGACT GGTCCATGCT CATACCCAAG
CAGAAAGTGG CAGGCCCTCT TTGTATCAGA ATGGACCAGG CGATCATGGA
TAAGAACATC ATACTGAAAG CGAACTTCAG TGTGATTTTT GACCGGCTGG
AGACTCTAAT ATTGCTAAGG GCTTTCACCG AAGAGGGAGC AATTGTTGGC
GAAATTTCAC CATTGCCTTC TCTTCCAGGA CATACTGCTG AGGATGTCAA
AAATGCAGTT GGAGTCCTCA TCGGAGGACT TGAATGGAAT GATAACACAG
TTCGAGTCTC TGAAACTCTA CAGAGATTCG CTTGGAGAAG CAGTAATGAG
AATGGGAGAC CTCCACTCAC TCCAAAACAG AAACGAGAAA TGGCGGGAAC
AATTAGGTCA GAAGTTTGAA GAAATAAGAT GGTTGATTGA AGAAGTGAGA
CACAAACTGA AGATAACAGA GAATAGTTTT GAGCAAATAA CATTTATGCA
AGCCTTACAT CTATTGCTTG AAGTGGAGCA AGAGATAAGA ACTTTCTCGT
TTCAGCTTAT TTAGTACTAA AAAACACCCT TGTTTCTACT      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2005/0003349 A1


Feedback