High Titer Recombinant Influenza Viruses For Vaccines And Gene Therapy

 • Published: Jan 6, 2005
 • Earliest Priority: May 28 2003
 • Family: 32
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 39
 • Cites: 18
 • Sequences: 40
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 1 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: unidentified influenza virus
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 2,233bp
 • FASTA Sequence
>US_2005_0003349_A1_1
AGCGAAAGCA GGTACTGATC CAAAATGGAA GATTTTGTGC GACAATGCTT
CAATCCGATG ATTGTCGAGC TTGCGGAAAA AACAATGAAA GAGTATGGGG
AGGACCTGAA AATCGAAACA AACAAATTTG CAGCAATATG CACTCACTTG
GAAGTATGCT TCATGTATTC AGATTTTCAC TTCATCAATG AGCAAGGCGA
GTCAATAATC GTAGAACTTG GTGATCCAAA TGCACTTTTG AAGCACAGAT
TTGAAATAAT CGAGGGAAGA GATCGCACAA TGGCCTGGAC AGTAGTAAAC
AGTATTTGCA ACACTACAGG GGCTGAGAAA CCAAAGTTTC TACCAGATTT
GTATGATTAC AAGGAGAATA GATTCATCGA AATTGGAGTA ACAAGGAGAG
AAGTTCACAT ATACTATCTG GAAAAGGCCA ATAAAATTAA ATCTGAGAAA
ACACACATCC ACATTTTCTC GTTCACTGGG GAAGAAATGG CCACAAAGGC
AGACTACACT CTCGATGAAG AAAGCAGGGC TAGGATCAAA ACCAGACTAT
TCACCATAAG ACAAGAAATG GCCAGCAGAG GCCTCTGGGA TTCCTTTCGT
CAGTCCGAGA GAGGAGAAGA GACAATTGAA GAAAGGTTTG AAATCACAGG
AACAATGCGC AAGCTTGCCG ACCAAAGTCT CCCGCCGAAC TTCTCCAGCC
TTGAAAATTT TAGAGCCTAT GTGGATGGAT TCGAACCGAA CGGCTACATT
GAGGGCAAGC TGTCTCAAAT GTCCAAAGAA GTAAATGCTA GAATTGAACC
TTTTTTGAAA ACAACACCAC GACCACTTAG ACTTCCGAAT GGGCCTCCCT
GTTCTCAGCG GTCCAAATTC CTGCTGATGG ATGCCTTAAA ATTAAGCATT
GAGGACCCAA GTCATGAAGG AGAGGGAATA CCGCTATATG ATGCAATCAA
ATGCATGAGA ACATTCTTTG GATGGAAGGA ACCCAATGTT GTTAAACCAC
ACGAAAAGGG AATAAATCCA AATTATCTTC TGTCATGGAA GCAAGTACTG
GCAGAACTGC AGGACATTGA GAATGAGGAG AAAATTCCAA AGACTAAAAA
TATGAAGAAA ACAAGTCAGC TAAAGTGGGC ACTTGGTGAG AACATGGCAC
CAGAAAAGGT AGACTTTGAC GACTGTAAAG ATGTAGGTGA TTTGAAGCAA
TATGATAGTG ATGAACCAGA ATTGAGGTCG CTTGCAAGTT GGATTCAGAA
TGAGTTTAAC AAGGCATGCG AACTGACAGA TTCAAGCTGG ATAGAGCTCG
ATGAGATTGG AGAAGATGTG GCTCCAATTG AACACATTGC AAGCATGAGA
AGGAATTATT TCACATCAGA GGTGTCTCAC TGCAGAGCCA CAGAATACAT
AATGAAGGGA GTGTACATCA ATACTGCCTT GCTTAATGCA TCTTGTGCAG
CAATGGATGA TTTCCAATTA ATTCCAATGA TAAGCAAGTG TAGAACTAAG
GAGGGAAGGC GAAAGACCAA CTTGTATGGT TTCATCATAA AAGGAAGATC
CCACTTAAGG AATGACACCG ACGTGGTAAA CTTTGTGAGC ATGGAGTTTT
CTCTCACTGA CCCAAGACTT GAACCACATA AATGGGAGAA GTACTGTGTT
CTTGAGATAG GAGATATGCT TATAAGAAGT GCCATAGGCC AGGTTTCAAG
GCCCATGTTC TTGTATGTGA GAACAAATGG AACCTCAAAA ATTAAAATGA
AATGGGGAAT GGAGATGAGG CGTTGCCTCC TCCAGTCACT TCAACAAATT
GAGAGTATGA TTGAAGCTGA GTCCTCTGTC AAAGAGAAAG ACATGACCAA
AGAGTTCTTT GAGAACAAAT CAGAAACATG GCCCATTGGA GAGTCCCCCA
AAGGAGTGGA GGAAAGTTCC ATTGGGAAGG TCTGCAGGAC TTTATTAGCA
AAGTCGGTAT TCAACAGCTT GTATGCATCT CCACAACTAG AAGGATTTTC
AGCTGAATCA AGAAAACTGC TTCTTATCGT TCAGGCTCTT AGGGACAACC
TGGAACCTGG GACCTTTGAT CTTGGGGGGC TATATGAAGC AATTGAGGAG
TGCCTGATTA ATGATCCCTG GGTTTTGCTT AATGCTTCTT GGTTCAACTC
CTTCCTTACA CATGCATTGA GTTAGTTGTG GCAGTGCTAC TATTTGCTAT
CCATACTGTC CAAAAAAGTA CCTTGTTTCT ACT      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2005/0003349 A1


Feedback