Transcriptional Regulator Nucleic Acids, Polypeptides And Methods Of Use Thereof

 • Published: Nov 14, 2002
 • Earliest Priority: Dec 06 2000
 • Family: 11
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 1
 • Cites: 0
 • Sequences: 41
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 8 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Zea mays
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,913bp
 • FASTA Sequence
>US_2002_0170087_A1_8
CACACTTAAT AATTGCTCCA AAAGCAGTAT TACCAAATTG GTCTAACGAA
TTCAAAACCT GGGCTCCCAG TATTGGGACA ATTCTGTATG ATGGTCGTCC
AGAAGAGAGG AAGCTTTTAA GGGAAAAGAA TTTTGATGGA TTGCAATTTA
ATGTTTTGCT CACGCATTAT GACTTGATAC TGAAAGATAA GAAGTTCCTA
AAGAAAGTTC ACTGGCATTA TTTGATTGTT GATGAAGGAC ATCGTCTGAA
AAATCATGAA TGTGCTCTTG CTCGCACACT AGTTTCAGGA TATCAGATCC
GCCGCAGACT ACTTTTAACT GGCACTCCAA TCCAAAATAG CCTACAAGAA
CTGTGGTCTT TGCTTAACTT TATTCTGCCC AATATTTTTA ATTCATCTCA
GAATTTTGAG GAATGGTTTA ATGCACCATT TGCATGTGAT GTTAGTCTTA
ATGATGAGGA ACAGCTATTA ATCATACATC GTCTGCATCA AGTTTTGCGT
CCATTTTTGC TGAGGAGGAA AAAAGATGAA GTGGAAAAAT ATCTCCCTGT
CAAAACACAA GTAATTCTCA AGTGTGATAT GTCTGCTTGG CAAAAAGCAT
ACTATGAACA AGTCACAAGC AGGGAAAAGG TTGCACTAGG ATTTGGGCTC
AGATCAAAGG CTCTGCAGAA TCTGTCAATG CAACTTAGGA AATGTTGCAA
CCACCCCTAT CTATTTGTAG AGCACTACAA CATGTACCAG CGGGAGGAAA
TTGTTAGAGC ATCAGGGAAG TTTGAATTGC TTGATCGTCT ACTTCCAAAA
CTGCAGAGAG CTGGTCACAG GGTTCTGCTT TTCTCTCAGA TGACGAAACT
GCTTGATGTT TTAGAAATAT ATTTGCAAAT GTACAATTTC AAGTACATGA
GGCTTGATGG ATCCACGAAG ACTGAAGAAC GAGGGAGGTT ACTGGCAGAT
TTTAATAAGA AGGATTCGGA ATATTTCATG TTTCTCCTCA GCACACGTGC
TGGAGGACTT GGGTTGAACT TGCAGACGGC GGACACTGTC ATTATATTTG
ATAGTGACTG GAACCCTCAA ATGGACCAAC AAGCTGAAGA CCGTGCCCAT
CGTATAGGCA GAAGAATGAA GTGCGTGTGT TTGTTCTTGT TAGTGTCGGC
TCCATTGAAG AAGAGATCCT GGACCGTGCA AAACAAAAGA TGGGTATCGA
TGCAAAAGTT ACTCCAGGCT GGGTTGTTTA ACACAACTTC CACAGCACAG
GACAGACGAG CATTGCTGCA GGAGATCCTT AGGAGGGGGA CAAGCTCGCT
GGGAACAGAT ATCCCCAGTG AGCGCGAGAT AAATCGTTTG GCTGCACGAA
CTGATGAAGA ATTCTGGTTG TTTGAGAAGA TGGATGAAGA AAGGAGGCTT
AGAGAAAACT ACAAATCTAG ACTTATGGAT GGGAATGAGG TTCCAGATTG
GGTATTCGCC AACAATGATT TACCCAAGAG AACCGTGGCA GATGAGTTCC
AGAATATAAT GGTCGGTGCG AAGCGACGTA GAAAGGAGGT TGTCTATTCA
GACTCTTTCG GTGATCAGTG GATGAAATCC GATGAGGGAT TTGAAGACAT
TCCAAAGGCG ACTCAGAGGT CGAAGAAGAC TGCTTACTCA TCTGACATCC
AAGTTGAGTT TAGTGAAAGG AGGAAAAGAC CTAGGTCTGT AGAAAACAGC
GCAGACGGTG TGAGCAACCC GACGTGGACG CCTGACAAAG GAAGGGCTGG
AGTTTCATCA TACAGCAAGG ACGAGACTGA AGATGATGGC GAAGACGAAG
TCATTACTAG CGGCTTACAA AAGGGAAACA GTTTCACATG GAATACCCTA
GGAAGAAGAA GGTCAAGCCA CTTCAGTTCG TCATCGGACT CGAGAGGGCG
CCCAACATTC TAA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2002/0170087 A1


Feedback