Transcriptional Regulator Nucleic Acids, Polypeptides And Methods Of Use Thereof

 • Published: Nov 14, 2002
 • Earliest Priority: Dec 06 2000
 • Family: 11
 • Cited Works: 0
 • Cited by: 1
 • Cites: 0
 • Sequences: 41
 • Additional Info: Full text

Displaying SEQ ID NO 1 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: Zea mays
 • Sequence type: nucleotide
 • Sequence length : 1,874bp
 • FASTA Sequence
>US_2002_0170087_A1_1
ACGAGAATGA TGAATCTCGC CAAATTCATT ATGACGAAGC TGCAATTGAG
AGGTTGTTAG ACCGTGATCA AGTTGACGGT GATGAATCTG TGGAAGATGA
AGAAGAAGAT GGATTCTTAA AAGGATTCAA GGTTGCAAAC TTTGAATATA
TCGATGAGGC AAAGGCTCAG GCAGAAAAAG AGGAGGCACG GAGAAAGGCT
GCAGCTGAGG CTGAAAATTC TGAAAGAAAC TACTGGGATG AACTATTGAA
GGATAGATAT GATGTACAGA AAGTTGAAGA ACATACTGCT ATGGGAAAAG
GGAAAAGAAG CCGCAAACAG ATGGCTGCCG CTGATGAAGA TGACATTCAT
GATTTAAGTT CCGAAGATGA GGATTACTCA TTGGAGGATG ACATTTCAGA
TAATGACACA AGTTTGCAAG GAAATATTTC TGGGAAGAGG GGACAATATT
CTAAGAGAAA ATCACGTAAT GTTGATTCTA TTCCATTGAT GGAGGGCGAA
GGACGTACCT TGAGAGTTCT TGGATTCAAC CATGCTCAAC GAGCAATGTT
CCTACAGACA CTCAATAGAT TCGGTTTTCA GAATTATGAC TGGAAAGAGT
ATCTTCCTCG TCTTAAAGGA AAAAGTGTCG AGGAAATCCA GAGATATGCT
GAACTTGTCA TGGCACATCT TGTTGAAGAA ATTAATGATT CTGACTATTT
TTCAGATGGC GTTCCAAAGG AAATGATGCG TGTTGATGAT GTACTAGTCA
GGATAGCAAA CATATCCCTT ATCGAGGAGA AGATGGCTGC CACAGGACCA
GGAAAAATTA CAAACATTTT TCCTAATTAC TTGCTCTATG AGTTCCAAGG
CTTATCTGGT GGAAGAATAT GGAAAGCGGA GCATGATCTA CTGTTACTGA
GAGGCATACT GAAGCATGGA TATGCAAGGT GGCAGTATAT ATCAGATGAC
AGAGAGAATG GGCTTTTTGA GGCTGCACGA CGAGAGCTGC ATCTCCCTTC
GGTTAATGAA ATAATTGGTG CTCAGTTGAA CGAGGCAAAT GGGAATTTGG
AAGGTGCACA GGAAGGCCAA GCGAACACAA CAAGCATGTC GCATTACAAG
GAGATCCAGA GAAAGATAGT TGAGTTCTTG AGAAAGAGAT ATCATCTTAT
GGAGAGAGCC TTGAATCTGG AATATGCTGT GATAAAGAAA AAAATTCCTG
TTCCTGATGA TATTACTGAA CAAGGTGTTC CAGCAGGACA TGCTCCGCTT
ATTCCAGATA TCAGTGAACT GTTGCGGGAA TTGCCCAATC TTGAGCCAAT
TTCTACCAAT GAATTGATTT CTGAGGGCAC AGCTGGTCAG TTACAAGTTC
CCCATCTCTA CAATAAGATG TGTGGAGTGC TTGAAGAGAG TGGTGCTTAT
GCGCTCAGTT CCTTCTTTGG AGACAAGTCC GCATCTTCTA CTTTGGCCAA
TAGCCTTCGA CAGTTTGAAA CTGTGTGTGA GAATGTCGTC GAGGCCTTAC
GACCACACCA AAATGGTACT GCCAGTGCCA TCAAAGAGGA ATTGGTAGAT
GCAGCCACCA AAGCAGCAGC AGCAGCAGCT CCTCAACAAG ATTCAGGCCA
TGATGCACCG CATGGGCAGT CTTCGACAGC CAAGGCGGAC ATGGAAATCG
ATGGTTGATT TGTAGGTTCC AGAGTGGCAA GAAAGGGAAT CCCCTCTAAT
CATTATGTAT ACTGTGGTCA GAATGTCCGC TATATATTGT AACATCAAAG
AAAGCACCTC CAGGCCTGAG GGTGTTACTG CTAATGCGTT TGGTTTACTT
GTCCTTGTAA TATGCATACA CATTTAGAAC TCATGCAGCC ATTGTGTGAA
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAA      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 2002/0170087 A1


Feedback