Displaying SEQ ID NO 1 - Nucleotide Sequence

 • NCBI Entrez GenInfo ID: N/A
 • Mentioned In Claims? Yes
 • Organism: archaeboacteria pyroccocus
 • Type: nucleotide
 • Length : 4,446bp
 • FASTA Sequence
>US_6673585_B1_1
CGAAGATGAG AGATTTGGTG GAATGCCGAC TTACGGGCAA GAAATTTGAG
AGAGATAAAA TCAACGTTAA GATAGCGGTG GCCTATTCTG GAGGAAGCGA
TAGCTCAGCC ACAGTAAAGA TACTGAGATG GGCTGGCTTT GATGTGGTCC
CAATAACGGC GAGGCTTCCC CACATAAGCA AAGAGGAGTT ACGGGAAGAA
ACTCTATTCG TGGAAGTTCC TGGGTACCTT GAGGAGATGG AGAGGTTAAT
AGAAAAGAGG GCCCCTATCT GTGGAAGGTG CCACTCTATG GTTATGAGAG
CTGTTGCGAG AAAAGGTTAG GGAGCTTAAA ATAAGAATAC TCGCTACTGG
AGACATGCTC AGCATAGGAA GCGGGTCAAT CTACGAGAAA GAAAATCTTG
TGATTTTGAA CTTACCAGCT TTCCTATCAC TAAACAAGGT TGACCTTCTG
AGCATACTAG GCTGGGAGGA TTATGAGTTT AAGTATGGAT GCCCCCTTTG
GAGGGAGGCC GTGAAAAGGG CTCCAATAAT GAAGAGGTTT GCAATCCAGA
GGGTTCTGAG GGAATTGAGG GCAGGGGCAA TAAACGAGAA TATTGCTAAG
AAACTTATTT TTGATATATT AAGGGCCTAA ACGAACCTCG CCGGTCTGAG
GGTTTTCACT TTAATTTCCT TGTCTATCGT AACCCTGAAC CCTTCCTTGG
CCACATAGGT TTTCACGCCG GTAACGTTTT GGATATACTG GGCCTCCTTA
TAGGGACCAG CGAAGTGCAT CTTCATGCCG AGATGCGTCA TCACGAGAAC
TTCAGGCCTT TGCTTCATTG CCTTTAGCAT GTAAACTATG TCGTCGGTTG
ATAAGTGGTA GGGAATCTTC ATGTCCCTGG GCCTCGTTAC TGAGGCTATC
AAAACTCTCG ACCCATCATG CCAGCTTACC AGCTCTGGAA AATACTCAGT
ATCCGCTATG TACGAGATAT CCCCAAGGCT GGTTTTTAAT CTAAAGCCTA
TCGTTGTTGA GTCGCTGTGC TGGGATGGAG TTATTATCAT CTCCTCATTT
CCTAACCTAA ACCTGTCCCC AGGATTGGGG GCATGGACTT CCTCTAATGC
CTCCAAGTGG TACTTGCTCA GGGCTGGGGT ATGATCCTCG CCCCCATAAA
ACACGCTTCT AGAACCTATT AGGGTTCCCC TCTTCTTAGT AACACCGTAT
GTCATTCCCA CAACGAACAC CTCGGCGGCG GTGGAGTGAT CGGTGTGTCT
ATGCGAAATG AAGAGAACAT CTATCTTCCT GGGGTCTAAC TTGTATCTAA
TCATCCTAAC TAGCGCTCCA GGCCCAGGAT CCACAAAGAT ATTTTTGCTT
GCCTTGATGA AGAATCCCCC TGTGGATCTT ACTTGAGTTA TCGTCACGAA
CCTGCCCCCA CCGGCACCCA AGAACGTAAT CTCTATCATT TTTAGTCCCG
AAATTAAAGT GCGAGGCTTA TGCTTTTAAG GATGTATGGC GAAAGGTGAA
GTTTATTAGA AGTTAGAATC TAAAGATTTC AGATTGGGTG GGGGTAATGA
TAATCGATGC TGATTACATA ACGGAAGATG GCAAGCCGAT AATAAGAATA
TTCAAAAAGG AAAAGGGAGA GTTTAAGGTA GAATACGATA GGACGTTTAG
ACCCTACATT TACGCTCTTT TAAAGGATGA TTCGGCCATA GATGAGGTTA
AGAAGATAAC CGCCGAGAGG CACGGAAAGA TAGTCAGGAT AACCGAAGTT
GAGAAAGTCC AGAAGAAATT CCTAGGAAGG CCAATAGAAG TCTGGAAGCT
GTACCTTGAG CATCCACAAG ACGTTCCAGC TATCAGAGAG AAGATAAGGG
AACATCCAGC TGTAGTTGAT ATATTCGAAT ACGACATACC CTTTGCGAAA
CGCTACCTAA TAGATAAGGG ATTGACTCCA ATGGAGGGGA ACGAGGAGCT
AACGTTTCTA GCAGTTGACA TAGAAACATT GTACCATGAA GGAGAGGAGT
TCGGGAAAGG CCCTATAATC ATGATCAGCT ACGCCGACGA GGAAGGGGCC
AAGGTGATAA CTTGGAAGAG CATAGACTTA CCTTACGTTG AAGTGGTTTC
AAGCGAGAGG GAGATGATAA AGAGGCTCGT GAAGGTAATT AGAGAGAAGG
ATCCCGACGT GATAATAACG TACAATGGTG ATAATTTCGA CTTTCCGTAC
CTCTTAAAGA GGGCTGAAAA GCTCGGAATA AAGCTCCCCC TTGGAAGGGA
CAATAGCGAG CCGAAGATGC AGAGGATGGG GGATTCATTA GCTGTAGAGA
TAAAGGGCAG AATACACTTC GATTTATTCC CCGTCATAAG AAGAACGATC
AACCTTCCAA CATACACCCT CGAAGCGGTT TATGAGGCTA TATTTGGAAA
GTCTAAGGAG AAAGTCTATG CCCATGAGAT AGCTGAGGCC TGGGAAACCG
GGAAAGGGCT AGAGAGGGTA GCTAAGTATT CAATGGAAGA TGCGAAGGTA
ACCTTTGAGC TCGGAAAGGA GTTCTTCCCA ATGGAAGCCC AGCTAGCTAG
GCTCGTTGGC CAGCCAGTTT GGGACGTTTC AAGGTCGAGC ACCGGAAACC
TCGTTGAGTG GTTTCTCCTT AGGAAGGCCT ACGAGAGAAA TGAGCTCGCG
CCCAATAAAC CGGACGAGAG GGAATACGAG AGAAGGCTAA GAGAGAGCTA
TGAAGGGGGT TACGTTAAGG AGCCAGAGAA GGGATTGTGG GAAGGGATAG
TCAGCTTAGA CTTTAGGTCC CTATATCCGT CTATAATTAT AACTCACAAC
GTCTCACCAG ACACTTTGAA TAGAGAAAAT TGCAAGGAAT ACGACGTTGC
CCCCCAAGTG GGGCACAGAT TCTGCAAGGA TTTCCCAGGA TTCATACCAA
GCTTACTGGG TAACTTACTG GAGGAGAGAC AAAAGATAAA AAAGAGAATG
AAAGAAAGTA AAGATCCCGT CGAGAAGAAA CTCCTTGATT ACAGACAGAG
AGCTATAAAA ATACTTGCAA ACAGCTATTA TGGCTATTAT GGATATGCAA
AGGCCAGATG GTACTGTAAG GAGTGTGCAG AGAGCGTAAC TGCATGGGGG
AGGCAATACA TAGATCTAGT TAGAAGAGAG CTTGAAAGCA GCGGATTCAA
GGTTCTGTAC ATAGACACTG ATGGCCTCTA CGCGACCATT CCTGGGGCCA
AGCCAAATGA GATAAAAGAA AAGGCCCTTA AGTTCGTCGA GTACATAAAC
TCCAAGTTAC CTGGGCTTCT TGAATTGGAA TACGAAGGTT TCTACGCGAG
AGGGTTCTTC GTGACGAAGA AAAAGTACGC ACTAATCGAC GAGGAAGGAA
AGATAGTTAC GAGGGGGCTC GAAATAGTAA GGAGAGATTG GAGTGAAATA
GCAAAGGAGA CCCAAGCTAA GGTTCTCGAG GCAATACTCA AGCACGGTAA
CGTTGATGAG GCCGTAAAAA TAGTAAAGGA GGTTACAGAA AAACTCAGTA
AATATGAAAT ACCACCCGAA AAGCTTGTAA TTTATGAGCA GATAACGAGG
CCTCTGAGCG AGTATAAAGC GATAGGCCCT CACGTTGCAG TAGCTAAAAG
GCTCGCAGCG AAGGGAGTAA AAGTTAAGCC AGGGATGGTT ATCGGTTACA
TAGTTTTGAG GGGAGACGGG CCAATAAGCA AGAGGGCCAT AGCTATAGAG
GAGTTCGATC CCAAAAAGCA TAAGTACGAT GCCGAATACT ACATAGAGAA
CCAAGTTCTG CCAGCGGTGG AGAGGATATT GAGAGCATTT GGTTATCGCA
AAGAAGATTT GAGGTATCAA AAAACTAAAC AAGTGGGCCT CGGAGCATGG
CTTAAGTTCT AGCTACCCAG ATGTCACCGT ATCTCAACAG GTATTCCTGG
AGATCTCTTA AATCAACTAC AAGCTCTTCC TCAAGTTCCA TAAAGTTTAT
TGACTTTATC GGTTTAATTA TGAGCTTATA GGAGCCTAGA ACCCCAGAAA
TCTTAACTCT AAAGACTCTT GAAGCTAGCT CTATCAGTTC AAGAACTATG
TCCTTCTTAA GGAACGAGGA ATTAATGAAA ACTATTCCTT TACCGTTCGG
ATCCTGGAGA GCCATTTTCC CAACTAATGT GAAGAAGAGT TCGCTTTCAA
TGTAGTTACT CTCCCTTGTT TTTAGAAGTC TCTCTAAGCC GACGTTTATA
GTGAACCGTC TTTTCCCCGT GCTTCTCAAG GGTAGTGAAA AGTTGTTTTC
TCCAAACTCC GATATCCGAG CCTATTTCTA TTCTCTTCAC TACGCTGCCC
GTTTTTATAA ATCCACCAAG TTTAACGACC CTGGCACTAT CTATAACATC
GGTCTTCAGA CCCAATAGCC TTAAGGTGGT TTCTCAAAAC TGAGACCTTC
CCTTTAGAGC ATTCAAGACC ATTAGAAGAT CAGGTCTATT GGCTCG      
Download   Copy to clipboard

Return to the sequence list for US 6673585 B1

Feedback